Stanovisko k zákonu o ochrane krajiny a prírody 2011

Dátum publikácie: 28. apríla 2011

VIA IURIS bolo dňa 18. marca 2011, listom oslovené Ministrom životného prostredia SR, aby sa zúčastnilo na príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so zainteresovanými subjektmi. Ministerstvu sme zaslali naše stanovisko k časti návrhu zákona týkajúcej sa dostatočnej a efektívnej účasti verejnosti v konaniach podľa zákona o ochrane prírody, nakoľko sa na túto oblasť zameriava naša činnosť.

Prečítajte si celé naše stanovisko

Share This