Právny audit mesta Trenčín sprístupnený po 6 rokoch sporov

Tlačová správa Centra environmentálnych aktivít:

Centrum environmentálnych aktivít (CEA) až na základe návrhu exekúcie voči mestu Trenčín dosiahlo zverejnenie Správy z právneho auditu mesta Trenčín. 142 – stranový materiál, ktorý neuveriteľných 6 rokov odmietalo vedenie mesta Trenčín verejnosti sprístupniť, bol DNES – 20. júla 2017 – fyzicky doručený do kancelárie CEA prostredníctvom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici.

Spor o sprístupnenie Správy z právneho auditu mesta Trenčín sa ťahá od roku 2011. Všetky doterajšie súdy (vrátane precedentného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR) rozhodli v prospech aktivistov, žiadajúcich zverejnenie auditu. Vedenie mesta Trenčín však ani jeden z rozsudkov nerešpektovalo a dostalo vec až do situácie, že pre nesprístupnenie správy z právneho auditu hrozila mestu Trenčín súdom nariadená exekúcia.

„Všetky súdne inštancie, na ktoré sme sa obrátili, nám dali za pravdu. K požadovaným informáciám sme sa ale aj tak nedostali a museli sme pristúpiť k poslednému možnému nástroju – návrhu na exekúciu. Až táto hrozba, spojená okrem iného aj s diskvalifikáciou mesta z možnosti podávať žiadosti o EÚ fondy, prinútila vedenie mesta konať. Po dlhých rokoch sme sa tak dočkali samotného materiálu, o ktorý sme žiadali – Správy z právneho auditu,”konštatoval riaditeľ Centra environmentálnych aktivít Richard Medal.

Podľa Medala je síce už dnes aktuálnosť materiálu diskutabilná, ale zverejnenie právneho auditu považujú aj tak za dôležité víťazstvo pre občanov.

“Právo verejnosti na prístup k informáciám v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo v plnej miere potvrdené. To je zásadná a pre spoločnosť veľmi dôležitá vec. V tejto súvislosti by sme chceli poďakovať právnikom z VIA IURIS, ktorí nám pomáhali a Centrum environmentálnych aktivít Trenčín na všetkých súdoch zastupovali,“dodal Richard Medal.

Podľa aktivistov preukázal primátor Rybníček (a jeho interní aj externí právni poradcovia) utajovaním a hľadaním možných aj nemožných právnych kľučiek, ako verejnosti Správu z právneho auditu nesprístupniť, vysokú mieru netransparentnosti a neúcty k platným zákonom a rozhodnutiam súdov.

Share This