Zhodnotenie dopadu smernice EÚ o prístupe k spravodlivosti v oblasti ŽP

Dátum publikácie: 2012

Zhodnotenie dopadu pripravovanej smernice EÚ o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia – Komparatívna štúdia 7 krajín EÚ. Analýza bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali slovenskú časť analýzy.

Prečítajte si celú analýzu v anglickom jazyku

Share This