Krajský súd rozhodol: „Plán ochrany ovzdušia v Bratislave je nedostatočný!“

Bratislavský Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia bol vydaný v rozpore s platnou slovenskou i európskou legislatívou. Rozhodol o tom dnes Krajský súd v Bratislave. Súd dal týmto rozhodnutím za pravdu skupine žalobcov, ktorú tvorili 10 občania Bratislavy a mimovládne environmentálne organizácie CEPTA, ClientEarth a Cyklokoalícia. Environmentalistov v spore s Okresným úradom Bratislava zastupovala advokátka Kristína Babiaková z VIA IURIS.

Prijatím nekonkrétneho programu bol porušený verejný záujem na ochrane životného prostredia. Náš zákon o ovzduší i európska legislatíva hovoria jasne – program musí určiť merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia. Bratislavský program  požadované náležitosti neobsahuje. Tento rozsudok by mal významne ovplyvniť tvorbu programov na zlepšenie kvality ovzdušia  do budúcnosti tak,  aby sa zásadným spôsobom zmenila príprava i obsahová kvalita dokumentov o ochrane ovzdušia,“ konštatovala Kristína Babiaková, advokátka VIA IURIS a právna zástupkyňa žalobcov.

Podľa advokátky Babiakovej bude teraz musieť Okresný úrad Bratislava materiál zásadne prerobiť a hlavne doplniť účinné opatrenia, ktoré v najkratšom možnom čase prispejú k merateľnému zlepšeniu kvality ovzdušia v Bratislave.

Dnešné rozhodnutie súdu nám dáva nádej, že sa kvalita ovzdušia na Slovensku začne postupne zlepšovať. Program má byť totiž kľúčový nástroj na zlepšenie stavu ovzdušia. Môže napríklad obciam pomôcť usmerniť dopravu – posilniť hromadnú či cyklodopravu a odradiť od používania osobných automobilov. V Bratislave zatiaľ plnenie opatrení z programu neregistrujeme, hoci majú termín do konca roku 2018. Veríme, že súdne rozhodnutie povedie k programom, ktoré budú lepšie chrániť naše zdravie pred škodlivými látkami, ktoré dýchame,“ povedala Dana Mareková z občianskej iniciatívy Za čisté ovzdušie.

Slovenská republika, ako členský štát Európskej únie, musí zabezpečiť rešpektovanie európskej legislatívy, ktorej cieľom je efektívna ochrana zdravia občanov pred škodlivými vplyvmi znečisteného ovzdušia. Veľká časť obyvateľstva Slovenska je stále vystavená úrovniam oxidu dusičitého a ozónu, ktoré prekračujú legislatívou stanovené limity a ohrozujú ľudské zdravie. Rozhodnutie súdu je jasné, úrady teraz musia zabezpečiť zlepšenie kvality ovzdušia na zákonné limity,“ zdôraznila právnička ClientEarth Agnieszka Warso-Buchanan.

Podľa najnovšej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý deň približne 93% svetových detí vo veku do 15 rokov dýcha vzduch, ktorý je tak znečistený, že ohrozuje zdravie a rozvoj. Jedným z dôvodov, prečo sú deti zvlášť ohrozené účinkami znečistenia ovzdušia, je, že dýchajú rýchlejšie ako dospelí, a tak absorbujú viac znečisťujúcich látok. Tiež žijú bližšie k zemi, kde niektoré znečisťujúce látky dosahujú najvyššie koncentrácie – v čase, keď sa ich mozgy a telá stále vyvíjajú.

Správa odhaľuje, že keď sú tehotné ženy vystavené znečisteniu ovzdušia, pravdepodobne porodia predčasne a majú malé deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Znečistenie ovzdušia má tiež vplyv na neurodevelopment a kognitívne schopnosti a môže vyvolať astmu a detskú rakovinu. Deti, ktoré boli vystavené vysokej úrovni znečistenia ovzdušia, môžu byť neskôr v živote vystavené väčšiemu riziku chronických ochorení, ako sú kardiovaskulárne ochorenia.

Share This