MojaPeticia.sk

MojaPeticia.sk – nový priestor, vďaka ktorému bude počuť váš názor

Občiansky aktívni ľudia môžu po novom svoj postoj v podobe podpisovej akcie vyjadriť jednoducho a prehľadne. Organizácia VIA IURIS vytvorila nový web MojaPeticia.sk, aby občianske združenia, iniciatívy, verejnosť či záujmové skupiny prezentovali svoj názor verejne a nahlas, s podporou ostatných.

VIA IURIS dlhodobo rôznymi formami  podporuje aktívnych ľudí. „Veľmi nás teší, že stále viac ľudí či organizácií využíva svoje právo poukazovať na fungovanie vecí verejných či pripomienkovať vznikajúce zákony. Uvedomili sme si, že dôležitou pomocou pre aktívnu verejnosť môže byť okrem iných našich aktivít aj vytvorenie priestoru, v ktorom nájdu možnosť realizovať sa. Našim vkladom je v tomto prípade aj garancia odbornosti, pre vytvorenie podpisovej akcie v súlade so zákonom,“ zdôvodňuje výkonná riaditeľka VIA IURIS Katarína Batková.

MojaPeticia.sk mockup

Podpisové akcie, ktoré nemajú chybu

Web MojaPeticia.sk umožňuje návštevníkom vytvoriť alebo podpísať petíciu, hromadnú pripomienku či verejnú výzvu. Bezplatne a pod odborným dohľadom organizácie VIA IURIS môžu občianske združenia, neformálne iniciatívy, bežní ľudia či rôzne profesijné komory a záujmové skupiny vyjadriť svoj postoj verejne, s podporou ostatných.

Verejnosť, ktorá sa rozhodne vytvoriť podpisovú akciu má na webe k dispozícii aj základné informácie o petícii, hromadnej pripomienke či verejnej výzve. Návštevníci tak na jednom mieste nájdu súhrn náležitostí, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie vybranej podpisovej akcie a jej správne podanie na úrad či obec.

 

Stačí iba podpísať

Portál MojaPeticia.sk je k dispozícii nielen pre tých, ktorí chcú aktívne vytvárať podpisové akcie. Návštevníci webu môžu prostredníctvom jednoduchého vyhľadávania nájsť petície či hromadné pripomienky podľa svojho záujmu a podporiť ich svojim podpisom.

„Veľmi si želáme, aby naše úsilie a odborný prínos pomohli všetkým, ktorí sa starajú o to kde a ako žijú. Každý má právo vyjadriť svoj názor či postoj a MojaPeticia.sk by mal byť bezpečný priestor, vďaka ktorému ho bude verejnosť počuť,“
Katka Batková

Výkonná riaditeľka , VIA IURIS

 

Odštartovali sme hromadnou pripomienkou k Plánu obnovy a odolnosti

Portál MojaPeticia.sk má za sebou prvú úspešne ukončenú hromadnú pripomienku, ktorú zorganizovali Platforma Hlas občianskych organizácií a Zelený reštart. Za 20 hodín bolo zozbieraných potrebných 500 podpisov, celkovo sa organizátorom poddarilo získať až 629 podpisov, ktoré poslali na ministerstvo financií. Ústrednou témou úspešnej hromadnej pripomienky bolo chýbajúce zapojenie kľúčových aktérov v pripravovanom zákone o realizácii plánu obnovy. Viac info nájdete tu:

 

 

Projekt „Aktívni občania ako základ dobre fungujúceho štátu“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Share This