Zhromaždenia, demonštrácie, mítingy

Dátum publikácie: 1999
Autori: Ján Hrubala, Pavol Žilinčík

Publikácia sumarizuje práva a povinnosti organizátorov a účastníkov zhromaždení. Načrtáva postup pri riešení konfliktov, ktoré vznikajú pri ohlasovaní zhromaždení.

Pozrite si celú publikáciu

Share This