Priame akcie od A do Z

Dátum publikácie: 1999
Autori: Ján Hrubala, Pavol Žilinčík

Manuál reaguje na skúsenosti mnohých aktivistov počas protestných akcií, pričom poukazuje na nesprávne vyšetrovacie praktiky príslušníkov polície. Vysvetľuje organizátorom a účastníkom „priamych akcií“, aké konanie je v súlade s právom, popisuje kompetencie polície, práva občanov a podrobne vysvetľuje proces vyšetrovania.

Pozrite si celú publikáciu

Share This