O výstavbe ďalšej malej vodnej elektrárne bude rozhodovať súd

Séria právnych sporov ohľadom kontroverznej výstavby malých vodných elektrární na rieke Hron pokračuje kauzou týkajúcou sa plánovanej MVE Žiar nad Hronom. Ochranárske organizácie Združenie Slatinka, Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, miestne združenie Hereditas HH z Hliníka nad Hronom a Slovenský rybársky zväz napadli na súde územné rozhodnutie na umiestnenie malej vodnej elektrárne, ktoré vydalo mesto Žiar nad Hronom. Podľa odporcov masovej výstavby malých vodných elektrární na Hrone toto rozhodnutie nebolo vydané v súlade s platnou legislatívou.

„Ako environmentálne združenia dlhodobo podporujeme obnoviteľné zdroje energie. Nemali by však spôsobovať nové problémy v životnom prostredí, čo v prípade vodných elektrární najmä znamená, že by nemali vytvárať nové bariéry na riekach. MVE v Žiari nad Hronom by bola ďalšia prekážka na rieke Hron, pričom na 25 km úseku Hrona nad Žiarom už existujú dve nepriechodné bariéry MVE Hronská Dúbrava a MVE Zvolen, a ďalšie 4 MVE sa tu stále plánujú. To by mohlo spôsobiť vážne problémy nielen rieke, ale aj obyvateľom miest a obcí popri nej,“ povedala  Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.

Odporcovia výstavby MVE Žiar nad Hronom podali žalobu v spolupráci s právnikmi organizácie VIA IURIS. Tí miestnym občanom  a ochranárom už pomáhajú aj v iných kauzách týkajúcich sa povoľovania malých vodných elektrární na rieke Hron, ako je napr. plánovaná výstavba MVE Iliaš pri Banskej Bystrici, či MVE Hronský Beňadik.

„Sme presvedčení, že územné rozhodnutie na MVE Žiar nad Hronom bolo vydané v rozpore s platnými zákonmi. V územnom konaní sa totiž musia povinne riešiť aj otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia. Stavebný úrad však túto otázku vyriešil odkazom na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý však v danom prípade vôbec neprebehol. Pred územným konaním tiež neboli vydané potrebné povolenia podľa zákona o ochrane prírody. Umiestnenie plánovanej vodnej elektrárne je aj v rozpore s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja,“ konštatoval právnik VIA IURIS Imrich Vozár.

Share This