Novela infozákona by mala zvýšiť verejnú kontrolu úradov

Práve v týchto dňoch sa na Ministerstve spravodlivosti SR končia takmer šesť rokov trvajúce práce na rozsiahlej zmene zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh novely zákona je výsledkom práce širokej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov štátnych orgánov, obcí a mimovládnych organizácií, v ktorej mala svoje zastúpenie aj VIA IURIS. Ministerstvo teraz musí rozhodnúť, v akej podobe predloží návrh novely zákona na pripomienkovanie.

„Pracovná skupina vytvorila návrh novely infozákona obsahujúci dôležité a potrebné zmeny. Ak by tieto zmeny boli prijate, odstránili by sa nejasnosti a nedostatky dnes platného zákona a posilnila by sa verejná kontrola. V tomto štádiu je to však stále len dobre spracovaný návrh pracovnej skupiny. Vedenie ministerstva spravodlivosti teraz musí rozhodnúť o tom, v akej podobe predloží novelu infozákona do pripomienkového konania,“ povedal Peter Wilfling, právnik VIA IURIS, jeden z členov pracovnej skupiny na MS SR.

Za šestnásť rokov, čo je zákon o slobodnom prístupe k informáciám v platnosti si mnohé úrady našli cestičky, ako infozákon obchádzať, či vykladať jeho ustanovenia takým spôsobom, ktorý im umožnil utajovať informácie o ich činnosti. Preto je potrebné niektoré ustanovenia zákona vyjasniť a upraviť.

„Infozákon predstavuje kľúčovú právnu normu umožňujúcu efektívnu verejnú kontrolu úradov a politikov. Veríme preto, že ministerstvo dodrží verejný prísľub a nijak nebude oslabovať existujúce právo verejnosti na informácie. Zároveň dúfame, že rezort spravodlivosti bude riešiť existujúce nejasnosti a nedostatky, ktoré v súčasnosti umožňujú utajovať informácie pred občanmi a bránia efektívnej verejnej kontrole moci,“ dodal Wilfling.

V tejto súvislosti považuje VIA IURIS za potrebné, aby zmena zákona zabezpečila sprístupňovanie rozhodnutí polície a prokuratúry týkajúce sa vyšetrovania korupčných, ekonomických a extrémistických trestných činov. Súčasné znenie zákona totiž umožňuje takéto rozhodnutia polície a prokuratúry utajovať. Verejnosť tak nemôže kontrolovať, či si polícia a prokuratúra plní svoje povinnosti a naozaj vyšetruje a stíha trestné činy v spomínaných oblastiach.

Medzi priority VIA IURIS tiež patrí riešenie problému utajovania informácií o výkone právomoci verejných činiteľov (napr. ich mien a priezvisk) z dôvodu údajnej ochrany ich osobných údajov, či problém zneužívania zákona o utajovaných skutočnostiach na utajovanie informácií, ktoré by mali byť verejné.

Share This