Novinky v téme Energetickej únie EÚ

Do konca roku 2018 mali všetky členské štáty EÚ predložiť Európskej komisii návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu (National Energy and Climate Plan, NECP). Povinnosť spracovať tieto národne plány vyplýva z  nariadenia EÚ o riadení energetickej únie (č. 2018/1999), ktoré nadobudlo účinnosť len 24. decembra 2018.   Slovenská republika to síce na rozdiel od niektorých členských štátov stihla, ale plán predložila nekompletný. V roku 2019 tak budú pokračovať práce na tomto dokumente, ktorý bude kľúčovým pre stratégie a politiky v oblasti energetiky a klímy a má ambíciu nahradiť existujúce dokumenty v týchto oblastiach. Možnosť k nemu vyjadriť sa bude mať aj širšia verejnosť.

Príprava nariadenia európskeho parlamentu a rady o riadení Energetickej únie na dosiahnutie energetických a klimatických cieľov určených pre rok 2030.

 

Share This