Nenávistné prejavy a extrémizmus v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva

Rok vydania: 2017
Autor: Peter Wilfling

Cieľom publikácie je vyjasnenie toho, kde sú hranice medzi slobodou prejavu a legitímnou diskusiou o spoločenských otázkach a medzi neprípustným šírením nenávistných a extrémistických prejavov. Publikácia prináša prehľad vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a bývalej Európskej komisie pre ľudské práva týkajúcich sa nenávistných prejavov a extrémizmu.

Publikácia bola vydaná vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná VIA IURIS.

Pozrite si celú publikáciu

Share This