Ochrana životného prostredia na úradoch a ako sa zapojiť do rozhodovania

Dátum publikácie: január 2011
Autor: Imrich Vozár

Publikácia sa venuje procesu EIA, ktorý predchádza povoľovaniu väčšiny projektov so závažným environmentálnym dopadom, procesu IPKZ (integrované povoľovanie), konaniam, ktoré upravuje zákon o ochrane prírody a krajiny, a nakoniec správnemu konaniu, ktoré je všeobecným procesným postupom.

Pozrite si celú príručku

Share This