Praktický manuál pre verejnosť, ako sa zapojiť do konaní v zmysle zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd

Typ: manuál
Dátum publikácie: 2016
Autor: Ivana Figuli

Hlavným cieľom manuálu je oboznámenie aktívnej verejnosti so zákonom č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a s možnosťami byť účastníkom konania podľa tohto zákona.

Pozrite si celú publikáciu

Share This