Účasť občanov pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Dátum publikácie: 2003
Autor: Jaroslav Pavlovič

Pri dostatočnej mobilizácii verejnosti, využití všetkých právnych nástrojov a troche šťastia môže proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pomôcť občanom pri rozhodovaní o činnostiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich života. Manuál zoznámi čitateľa s etapami posudzovania. Využitie zákona v praxi ilustrujú početné príklady zo Slovenska.

Pozrite si celú príručku

Share This