Korupcia – choroba a protilátky. Príručka aktívneho liečiteľa

Dátum publikácie: 1999
Autor: Ján Hrubala

Krátky manuál o korupčnom správaní a o ustanoveniach zákonov, ktoré sa týkajú korupcie. Navrhuje aj postup konania pre občanov, ktorí sú konfrontovaní s korupciou.

Pozrite si celú príručku

Share This