Účasť občanov na územnom plánovaní

Dátum publikácie: 2011
Autor: Jaroslav Pavlovič

Verejnosť, ako konzument životného prostredia a dôležitý aktívny prvok občianskej spoločnosti, môže v územnom plánovaní zohrať významnú rolu. Publikácia sa zameriava najmä na územné plánovanie v pôsobnosti obcí a na to, ako sa verejnosť môže podieľať na rozvoji svojho územia.

Pozrite si celú príručku

Share This