Účasť verejnosti na príprave právnych predpisov

Dátum publikácie: december 2014
Autor: Imrich Vozár

Všeobecne záväzné právne predpisy sú písanými právnymi normami, ktoré určujú pravidlá chovania sa v spoločnosti a majú priamy dosah na každého jednotlivca. Ich výsledná kvalita by preto mala byť cieľom, ku ktorému by mal smerovať proces ich prípravy a schvaľovania. Verejnosť (resp. jej jednotlivé skupiny), ako jeden z adresátov regulácie prostredníctvom všeobecne záväzných právnych pravidiel, má záujem o participáciu na príprave právnych noriem. Tvorba, schvaľovanie a nasledovná aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov predstavujú jeden z najvýraznejších prejavov verejnej moci, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje „pravidlá hry“ spoločnosti. Analýza má ambíciu popísať aktuálnu právnu úpravu účasti verejnosti na príprave legislatívnych materiálov a popísať a zanalyzovať príslušnú judikatúru Ústavného súdu SR ako aj Najvyššieho súdu SR.

Prečítajte si celú analýzu

Share This