Stanovisko k pozmeňujúcim návrhom zákona o EIA

Dátum publikácie: 8. marec 2010

V rámci témy rozširovanie prístupu verejnosti k súdom a prístupu k informáciám v konaniach s vážnym dopadom na životné prostredie sme vypracovali Stanovisko k pozmeňujúcim návrhom zákona o EIA, ktoré bolo obsiahnuté v Spoločnej správe výborov NR SR k návrhu zákona.

Prečítajte si celé stanovisko

Share This