Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár

Rok vydania: 2012
Autor: Peter Wilfling

Táto publikácia obsahuje najmä komentár zákona o slobode informácií. Pozornosť zameriava na sprístupňovanie informácií na základe žiadosti, pričom sme sa do publikácie snažili zhromaždiť doterajšie skúsenosti s procesom sprístupňovania informácií. Publikácia obsahuje aj výňatky zo súdnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú aplikácie zákona o slobode informácií, niekoľko praktických vzorov podaní a úplné znenie zákona o slobode informácií účinné k 1. januáru 2012.

Prečítajte si celú publikáciu

Share This