Žiadame opätovné prešetrenie podozrenia z tunelovania VSS

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik nezistil žiadne pochybenia pri zastavení trestného stíhania vo veci tunelovania Vojenskej spravodajskej služby (VSS). Vyplýva to z jeho augustového Oznámenia, ktorým odmietol podnet Ivana Macka, Vladimíra Schodolinského a Lubomíra Galka. Špeciálny prokurátor sa pritom pri preverovaní zákonnosti opieral o zhodnotenie a informácie dodané VSS – teda ľuďmi, ktorí mohli byť za podozrivým nakladaním s majetkom. VIA IURIS preto pripravuje na žiadosť Ivana Macka opakovaný podnet adresovaný generálnemu prokurátorovi. Podozrenie z tunelovania verejných prostriedkov v odhadovanom objeme niekoľko miliónov eur totiž nemôže ostať bez dostatočného vysvetlenia a opakovane zametené pod koberec.

Informácie, podľa ktorých malo dôjsť k rozkrádaniu majetku VSS, boli prvýkrát zverejnené v máji 2013. Do médií vtedy prenikli výňatky správy, ktorá popisovala konkrétne prípady pochybných nákupov, rekonštrukcií a predajov majetku VSS v rokoch 2007-2010 za ministra obrany J. Bašku, počas prvej vlády Smeru. Autorom správy bol V. Suchodolinský, bývalý zástupca riaditeľa VSS za vlády Ivety Radičovej. Podľa medializovaných informácii sa nehospodárne nakladanie s majetkom realizovalo tak, že VSS majetok najskôr za trhové ceny kúpila, následne za štátne peniaze zrekonštruovala, po čase vyradila ako nepotrebný alebo dekonšpirovaný a potom lacno predala ľuďom, ktorí mali väzby na ľudí z vedenia VSS. Správa obsahuje podľa jej autorov aj množstvo písomných dôkazov, napr. zmluvy, účtovné doklady, interné pokyny, ktoré majú preukazovať tvrdenia uvedené v správe. Médiá informovali aj o prepojení hlavných aktérov na politické špičky.

Vyšetrovanie podozrení z tunelovania majetku VSS je od začiatku spájané s pochybnosťami o postupoch polície a prokuratúry. Svedkovia sa ponúkali vyšetrovateľovi, aby mohli vypovedať, zároveň však podľa nich polícia doteraz nevypočula viacerých kľúčových svedkov. Oznamovateľ kauzy V. Suchodolinský otvorene hovorí o nastrčených dôkazoch za účelom kriminalizovania ďalšieho z oznamovateľov R. Mikulca, ktorý je dodnes trestne stíhaný. Polícia, ktorá prípad vyšetrovala, spadá pod ministra vnútra Róberta Kaliňáka, ktorý má dlhodobé väzby na Ľ. Skuhru – teda človeka, ktorý bol podľa medializovaných informácií jedným z podozrivých v kauze tunelovania, pričom dodnes riadi Vojenské spravodajstvo. Výsledkom vyšetrovania podozrení z tunelovania VSS bolo, že vo februári 2015 došlo k zastaveniu trestného stíhania.

I. Macko, V. Suchodolinský a Ľ. Galko sa preto v júli 2015 obrátili na prokuratúru, ktorú požiadali o prešetrenie zákonnosti zastavenia trestného stíhania v kauze tunelovania VSS. Okrem toho žiadali tiež prešetriť zastavenie vyšetrovania doposiaľ nemedializovanej kauzy výstavby objektu na okraji Bratislavy za 1,5 milióna eur. Podľa Ivana Macka, bývalého dôstojníka VSS, ktorý vo VSS túto kauzu preveroval, vzbudzovalo pochybnosti už samotné výberové konanie na dodávateľa stavby, ako uvádza I. Macko v rozhovore pre časopis .Týždeň. Peniaze mali byť navyše podľa neho uhrádzané v hotovosti – ako zálohy v plnej výške ceny za dielo, a to dokonca niekoľko mesiacov pred podpisom samotných zmlúv. „Prečo sa niekto z prostredia VSS rozhodol priniesť súkromnej firme napríklad 200-tisíc eur v igelitke?“, pýta sa Macko.

Na júlový podnet o prešetrenie zákonnosti postupu vyšetrovateľa odpovedal 11. augusta 2015 špeciálny prokurátor Dušan Kováčik tak, že všetko prebehlo v súlade so zákonom. Vybavenie podnetu špeciálnym prokurátorom Kováčikom obsahuje iba stručnú informáciu týkajúcu sa dôvodov, pre ktoré považuje vyšetrovanie a rozhodnutia o jeho skončení za zákonné. Hlavným argumentom je konštatovanie, že „Zhodnotenie škody bolo vykonané a zrealizované na základe dokumentácie, ktorá bolo odovzdaná Vojenským spravodajstvom Ministerstva obrany SR, pričom predmetná dokumentácia obsahuje podrobné zhodnotenie kauzy k jednotlivým bodom.“ Špeciálny prokurátor sa teda pri preverovaní zákonnosti opieral o zhodnotenie a informácie dodané VSS – teda ľuďmi, ktorí mohli byť za podozrivým nakladaním s majetkom. VIA IURIS považuje vybavenie podnetu za nedostatočné a nepresvedčivé. Preto pripravujeme pre jedného z jeho podávateľov Ivana Macka opakovaný podnet, ktorým budeme žiadať generálneho prokurátora o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia vo veci podozrenia z tunelovania VSS.

„Rešpektujeme a nespochybňujeme, že ide o podozrenia z trestnej činnosti v oblasti, v ktorej sa pracuje s utajovanými skutočnosťami. Podozrenia z tunelovania však poukazujú na to, že „režim utajovania“ neslúžil iba na realizovanie právomocí predpokladaných zákonom, ale zároveň mohol tvoriť alibi na nehospodárne nakladanie s verejným majetkom. Ak akýkoľvek orgán funguje v tieni, mimo možnosť verejnej kontroly, je zvýšený dôvod na zavedenie osobitnej kontroly,“ konštatuje Zuzana Čaputová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS. Každé podozrenie zo zneužitia verejných prostriedkov v takomto prostredí musí byť presvedčivo vyšetrené a verejnosti vysvetlené. Snaha orgánov činných v trestnom konaní spornú kvalitu vyšetrovania zahmlievať z dôvodu, že ide o citlivú oblasť, neobstojí. Zároveň je nevyhnutné zrealizovať systémové opatrenia, ktoré by vzniku podobných podozrení predišli – a to buď funkčnou parlamentnou kontrolou alebo kontrolou pomocou odborného osobitného mimoparlamentného orgánu (ako napr. v Holandsku, Švédsku, Veľkej Británii, Portugalsku, Belgicku).

Režim utajenia nemá byť dôvodom pre zakrývanie nezákonností. VIA IURIS preto bude prostredníctvom opakovaného podnetu iniciovať preskúmanie zákonnosti postupu pri vyšetrovaní a uzatvorení kauzy podozrenia z tunelovania VSS. Verejnosť má právo vedieť viac, ako len informáciu, že sa nič nestalo a všetko ostatné je tajné.


Kauze tunelovania VSS sa venujeme v rámci projektu, ktorý finačne podporili Think Tank Fund v Open Society Foundations a Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.

Share This