Ako právnické think tanky poskytujú znalosti vládam v krajinách strednej a východnej Európy?

Dátum publikácie: september 2017
Autor: VIA IURIS a INPRIS

Dobrá správa vecí verejných vyžaduje premyslené rozhodovanie založené na faktoch. Právnické think tanky môžu zohrávať významnú úlohu v oblasti práva, politík a verejnej diskusie. Správy zo šiestich krajín strednej a východnej Európy potvrdzujú, že napriek lokálnym rozdielom, čelia tieto organizácie podobným výzvam, ktoré sa týkajú vzťahu medzi nimi a vládami. Tento dokument predkladá spoločné závery spracované právnickými think tankami, ich osvedčené postupy a odporúčania.

Pozrite si celú publikáciu

Share This