Ani v ďalšom príbehu kauzy Gorila nenastal žiadny posun

Zisťovali sme, ako polícia a prokuratúra pokročili vo veci vyšetrovania podozrení zo spisu Gorila, ktoré sa týkali údajného vyplatenia provízií Jirkovi Malchárkovi vo funkcii ministra hospodárstva.

V spise Gorila sa okrem iného píše: “Podľa predbežných výpočtov Haščáka zarobil Malchárek zatiaľ na províziách vo funkcii ministra hospodárstva 329 miliónov korún.“ (6.1.2015, stretnutie Haščák – Malchárek). Na stretnutí 8. januára 2006 sa údajne Haščák s Malchárkom bavili aj o tom, ako peniaze zlegalizovať: „Malchárek sa pýta Haščáka na zahraničnú a domácu spoločnosť (systém prepierania Malchárkových provízií). Malchárek sa pýta, či má so Zoltánom Vargom rozbehnúť tú domácu firmu. Haščák hovorí, že nech to Malchárek nechá na neho, že to urobí on do dvoch mesiacov. V zahraničnej firme má zatiaľ Malchárek v hotovosti 102 miliónov korún.” Podľa spisu Gorila hovorili Haščák s Malchárkom aj o zložení štatutárnych orgánov domácej firmy – akciovej spoločnosti:„Haščák hovorí, že podľa zákona v predstavenstve môže byť aj jeden človek. Dajú tam asi Zoltána Vargu.”

Podľa najnovších zistení nášho spolupracujúceho investigatívneho novinára Mareka Vagoviča získal bývalý minister hospodárstva Jirko Malchárek po odchode z politiky štedrú odmenu vo výške 34 miliónov korún. Peniaze získal od spoločnosti HM INVEST, akciová spoločnosť, v ktorej je predsedom predstavenstva Zoltán Varga. Spoločnosť mala vzniknúť necelé dva mesiace po tom, ako mal podľa spisu Gorila J. Haščák hovoriť s J. Malchárkom o založení krycej firmy. Podľa zistení Mareka Vagoviča existuje viacero prepojení medzi finančnou skupinou Penta a firmou HM INVEST.

V súvislosti s vyššie uvedenou časťou spisu sme zisťovali na Ministerstve vnútra SR a Špeciálnej prokuratúre viaceré skutočnosti, ktoré sa týkajú postupu polície a prokuratúry pri vyšetrovaní. Na väčšinu detailnejších otázok nám oba subjekty odmietli odpovedať. Z informácií, ktoré nám predsa len poskytli vyplýva nasledovné:

V kontexte vyššie uvedenej časti spisu Gorila, na ktorú sme sa informovali, prebieha vo veci jedno trestné stíhanie, ktoré bolo začaté uznesením zo dňa 9.januára 2012. V odpovedi špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika zo dňa 30.11.2015 na našu infožiadosť je uvedené, že z uznesenia o začatí trestného stíhania zo dňa 9.1.2012 vyplýva, „že vo veci sa koná na tom skutkovom základe, že doposiaľ neznámi páchatelia v období najneskôr od roku 2005 do presne nezisteného času, minimálne však v priebehu roka 2006 si z iniciatívy osôb činných v spoločnostiach jednej z finančných skupín, s cieľom nezákonného obohatenia a získania finančného prospechu veľkého rozsahu, založili zločineckú skupinu, ktorá vykonávala protizákonnú činnosť tým, že sa zaoberala korupciou verejných činiteľov pôsobiacich vo vláde SR, vo Fonde národného majetku SR a v Policajnom zbore SR a korupciou členov dozorných a výkonných orgánov viacerých štátnych podnikov, v súvislosti s privatizáciou týchto štátnych podnikov, na základe čoho zločinecká skupina a jej členovia získali finančný prospech veľkého rozsahu.“

Z odpovede Ministerstva vnútra SR na infožiadosť VIA IURIS vyplýva, že v súvislosti s vyššie citovanou časťou spisu Gorila „nie sú k dnešnému dňu pričítané ku konaniu konkrétnej fyzickej osoby, t.j. orgánom činným v trestnom konaní nebolo vznesené obvinenie žiadnemu trestne zodpovednému subjektu“.

Špeciálny prokurátor nám tiež odmietol poskytnúť informácie ohľadom zabezpečenia kľúčového dôkazu, teda vybavenia/zabezpečenia právnych pomocí z Cypru. Na základe týchto informácii by malo byť zistené, kto je v pozadí cyperských firiem, ktoré založili spoločnosť HM INVEST a.s. a vložili do nej viac ako 300 miliónov korún. Pred dvoma rokmi požiadali vyšetrovatelia D. Kováčika o vybavenie týchto právnych pomocí. Ten poslal spomínanú žiadosť cyperským úradom až po vyše roku. Dodnes odmieta informovať čo i len o tom, či odpoveď z Cypru vôbec dostal.

Z uvedeného vyplýva, že po takmer štyroch rokoch, od odhalenia spisu Gorila a začatia trestného stíhania vo veci v januári 2012 nenastal vo vyšetrovaní žiadny viditeľný posun. Nikto nie je obvinený, špeciálny prokurátor naďalej odmieta informovať verejnosť.

VIA IURIS aj v tejto veci podá generálnemu prokurátorovi podnet na preskúmanie zákonnosti postupu špeciálneho prokurátora. Postup zodpovedných za vyšetrovanie ostáva dlho bez akejkoľvek odozvy. Doterajšia stratégia neviedla po takmer štyroch rokoch k žiadnemu ďalšiemu procesnému kroku v rámci trestného konania (napr. vznesenie obvinenia alebo zastavenie trestného stíhania). VIA IURIS spolu s ďalšími organizáciami, Nadáciou Pontis, Nadáciou zastavme korupciu a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť, presadzujú spoločne v kampani Štrngám za zmenu systémové opatrenia aj v oblasti prokuratúry. Tá doposiaľ neprešla zásadnejšími zmenami za posledných 25 rokov. Sme presvedčení, že do prokuratúry treba vniesť prvky verejnej kontroly, aby najexponovanejšie kauzy neboli zametené pod koberec. Tlačová správa je vydaná v rámci kampane strngamzazmenu.sk


Tento projekt podporili Think Tank Fund, Open Society Foundation a Nadácia ESET.

Share This