Dôvera voči súdom opäť klesla

Podľa najnovšieho prieskumu VIA IURIS až 74 % ľudí nedôveruje súdnictvu a súdom. Nedôvera verejnosti nikdy nebola tak vysoká a tieto výsledky potvrdzujú negatívny trend, ktorý na Slovensku trvá už 20 rokov.

Respondentom prieskumu bola položená otázka: Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete nasledujúcim inštitúciám – súdy a súdnictvo? 37 % respondentov sa vyjadrilo, že súdom a súdnictvu vôbec nedôveruje, 37 % skôr nedôveruje, 20 % skôr dôveruje, 2 % úplne dôveruje a 5 % respondentov nevedelo na otázku odpovedať.

„Domnievame sa, že jedným z dôvodov, ktorý naďalej prehlboval nedôveru verejnosti sú nedávne kontroverzné rozhodnutia senátu Najvyššieho súdu vedeného Štefanom Harabinom, ktoré vďaka zvýšenej medializácii a negatívnym dôsledkom verejnosť citlivo vnímala“, zdôraznil Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS.

Oslabovanie dôvery však mohol ovplyvniť aj fakt, že verejnosť subjektívne nevnímala žiadne pozitívne zmeny v súdnictve a súvislosť týchto zmien s kvalitou ich života. Až 64 % respondentov aktuálneho prieskumu VIA IURIS totiž potvrdilo, že nezaznamenalo žiadne pozitívne zmeny v súdnictve za uplynulý rok.

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov VIA IURIS realizovala v spolupráci s Agentúrou Focus od 1. do 9. septembra 2015. Veľkosť výberového súboru bolo 1003 respondentov, spôsob výberu vzorky bol kvótny výber podľa socio-demografických ukazovateľov (pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj).


Prieskum verejnej mienky sme zrealizovali v rámci projektu, ktorý finančne podporili Think Tank Fund v Open Society Foundations a Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.

Share This