Esejistická súťaž 2019 pre študentov práva

VIA IURIS organizuje už druhý ročník esejistickej súťaže pre študentky a študentov práva.

Téma tohto ročníka: Problémy a výzvy právneho štátu na Slovensku.

Termín prijímania esejí je do 28. apríla 2019.

Podmienky súťaže:

  • vypracovanie originálnej autorskej argumentačnej eseje v rozsahu maximálne 800 slov (úvod, jadro a záver), ktorá pomocou argumentov a dôkazov (príklady, štatistiky, hodnoverné zdroje) obhajuje vlastný názor autora
  • autor je slovenská/ý študentka/študent právnickej fakulty (či už slovenskej alebo zahraničnej univerzity) v bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe
  • zaslaním eseje autor súhlasí so spracovaním osobných údajov a v prípade výhry so zverejnením eseje

Bližšie informácie o podmienkach a pravidlách súťaže nájdete v štatúte.

Zaslanie eseje:

 

Ceny:

  1. cena: odmena 500€, ročné predplatné Denníka N, 2 lístky na Festival POHODA
  2. cena: odmena 200€, ročné predplatné Denníka N
  3. cena: ročné predplatné Denníka N

UPOZORNENIE: Finančné odmeny pre víťazov podliehajú ešte zdaneniu a odvodom.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť žiadnu z výhier.

Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť práce, urážajúce ľudskú rasu, náboženské či politické presvedčenie, práce, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi alebo nenapĺňajú zadanú tému.

Víťazné práce budú zverejnené a ich autori môžu dostať ponuku na stáž v organizácii VIA IURIS.

 

Porota:

Daniel Šváby, sudca Súdneho dvora Európskej únie

Tomáš Němeček, právnik a novinár

Lukáš Fila, právnik a riaditeľ vydavateľstva N Press, s.r.o.

Erik Láštic, pedagóg Univerzity Komenského

Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS

 

Partneri súťaže: Denník N a Agentúra POHODA

 

Share This