Prieskum VIA IURIS: Verejnosť volá po dôkladnom vypočutí kandidátov na ústavných sudcov

Podľa Slovákov by kandidáti na sudcov Ústavného súdu SR mali byť podrobení dôkladnému vypočutiu, aby sa zistilo, či sú dôveryhodné osoby a odborníci. Občania o nich chcú vedieť čo najviac informácií niekoľko mesiacov pred samotnou voľbou. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre organizáciu VIA IURIS realizovala agentúra Focus.

Necelý týždeň zostáva do začatia verejného vypočutia kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR v ústavnoprávnom výbore parlamentu. Vzhľadom na jedinečné postavenie ústavného súdu,  podľa prieskumu organizácie VIA IURIS viac ako 83 percent opýtaných preferuje, aby kandidáti verejne odpovedali na veľký počet podrobných otázok, aby sa zistilo či sú dôveryhodné osoby a odborníci.  

„Keďže pri rozhodovaní ústavného súdu môže byť rozhodujúci aj jeden hlas sudcu, je pre budúcu ochranu základných práv a princípov právneho štátu naozaj kľúčové, kto sa stane sudcom ústavného súdu. Vypočutia  sa môžu zúčastniť všetci poslanci parlamentu a všetci môžu klásť aj otázky, je dôležité, aby túto možnosť využili.“ upozorňuje Kristína Babiaková, advokátka Via Iuris.

O kandidátoch chce verejnosť vedieť čo najviac

Jednou z pozitívnych zmien nového zákona o ústavnom súde je predĺžená 15-dňová lehota na zverejnenie informácií o kandidátoch pred ich vypočutím. Z prieskumu však vyplýva, že verejnosť by chcela ešte viac. Až 85 percent opýtaných by chcelo jednotlivých kandidátov spoznať už niekoľko mesiacov pred samotnou voľbou vďaka  zverejneným podrobných informáciám o ich predchádzajúcej činnosti, pracovnej kariére a ich osobnosti.  „Prieskum potvrdzuje, že verejnosť, tak ako aj odborníci, považuje dostatok dôveryhodných a podrobných informácií o jednotlivých kandidátoch za zásadný. Kľúčovému vypočutiu by mala predchádzať intenzívna verejná diskusia o jednotlivých kandidátoch, nezaťažená politickými záujmami, hľadajúca najkvalitnejších kandidátov.“ zhodnotila Kristína Babiaková.

Profily kandidátov – www.zadobruvolbu.sk

Pre jednoduchšie a prehľadnejšie získanie informácií o jednotlivých kandidátoch VIA IURIS pripravila stránku, na ktorej verejnosť okrem životopisov a motivačných listov kandidátov nájde aj ich profily. Pre komplexnosť témy sú na stránke aj najdôležitejšie informácie o poslaní a fungovaní ústavného súdu. „Ústavný súd je pre občanov posledným garantom spravodlivosti, ak zlyhajú všetky ostatné orgány. Kvôli veľmi silným právomociam, ktoré táto inštitúcia má, je potrebné venovať rovnako dôkladnú pozornosť všetkým potenciálnym sudcom ústavného súdu,“ uzatvára Babiaková.

Prieskum pre VIA IURIS realizovala agentúra Focus v období 18.09.2018 – 25.9.2018, na vzorke 1015 respondentov. Prieskum sme realizovali s podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva.

Share This