VIA IURIS: Nezvolenie potrebného počtu 18 kandidátov na ústavných sudcov znamená, že Ústavný súd SR bude fungovať s veľkými ťažkosťami

Organizácia VIA IURIS je presvedčená, že z 29 uchádzačov bolo možné zvoliť 18 kandidátov a následne vybrať 9 dobrých ústavných sudcov. Parlament v druhej voľbe kandidátov na sudcov ústavného súdu však zvolil iba 8 kandidátov. Ak z nich prezident vymenuje štyroch nových sudcov, ústavný súd bude mať iba 8 sudcov.

Rozhodnutie o neústavnosti zákona či neplatnosti volieb tak ústavný súd prijme jedine vtedy, ak sedem z ôsmich sudcov bude hlasovať rovnako, čo je veľmi ťažko dosiahnuteľná väčšina. Parlament tak svojim nezodpovedným prístupom, k voľbe kandidátov na sudcov ústavného súdu, prenáša zodpovednosť za funkčnosť ústavného súdu na samotných ústavných sudcov a nepriamo tak na nich vytvára tlak hlasovať skoro jednomyseľne.

Ku kompletne obsadenému a plne funkčnému ústavnému súdu, po vymenovaní štyroch nových sudcov, budú stále ešte chýbať piati. Ústavný súd bude mať iba dva senáty zo štyroch a bude môcť len veľmi ťažko chrániť práva ľudí. V nedávnej minulosti, keď bolo na ústavnom súde iba 10 sudcov, plénum ústavného súdu opakovane nedokázalo prijať žiadne rozhodnutie, keďže sa nenašlo ústavou vyžadovaných 7 hlasov za jeho prijatie. Takáto situácia vtedy spôsobila, že ústavný súd nedokázal prijať rozhodnutia napríklad o zákaze dvojitého občianstva, o povinnosti vlastníkov odpratávať sneh z priľahlých chodníkov či o možnosti zaprieť otcovstvo po 3 rokoch, ak sa otec dozvie, že dieťa nie je jeho.

„Zvolenie iba ôsmich kandidátov považujeme zo strany parlamentu za nezodpovedné politické taktizovanie, ktoré môže znefunkčniť rozhodovanie ústavného súdu v najdôležitejších veciach a výrazne oslabiť ochranu ľudských práv a princípov právneho štátu,“ zdôraznila Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Share This