VIA IURIS pripravila otázky pre kandidátov na ústavných sudcov a vyzýva poslancov NR SR na ich dôkladné vypočutie v ústavnoprávnom výbore

Organizácia VIA IURIS v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi na ústavné právo zostavila a dnes poslala všetkým poslancom NR SR zoznam základných otázok, na ktoré by podľa nej mali uchádzači pri nadchádzajúcom vypočutí kandidátov na ústavných sudcov odpovedať. Tieto otázky zároveň VIA IURIS zverejnila na webstránke www.zadobruvolbu.sk.

Už len dva dni zostávajú do kľúčového vypočutia 40 kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR v ústavnoprávnom výbore, ktoré by malo byť tak podrobné a dôkladné, aby sa ukázali rozdiely medzi kandidátmi a aby bolo zjavné, ktorí kandidáti sú na túto funkciu najspôsobilejší. Podľa rokovacieho poriadku NR SR môžu klásť otázky kandidátom všetci prítomní poslanci parlamentu, nielen členovia ústavnoprávneho výboru.
„Keďže pre dobrého ústavného sudcu je kľúčová osobnosť, hodnotové postoje a charakter, je veľmi dôležité, aby sa otázky zamerali aj na tieto požiadavky. Preto navrhujeme najmä otázky, ktoré neskúmajú špecifické odborné znalosti kandidátov, ktoré by sa dali naučiť z učebníc, ale snažia sa ukázať ich spôsob myslenia a ich hodnotové postoje. Otázky sme zverejnili, aby mali všetci kandidáti rovnakú šancu premyslieť si odpovede a aby nikto nebol znevýhodnený,“ vysvetľuje Peter Wilfling, právnik VIA IURIS.

Poslankyne a poslanci NR SR dnes dopoludnia dostali list VIA IURIS s odporúčanými otázkami pre kandidátov. Súčasťou sady otázok, ktorú nájdete v prílohe, sú napríklad otázky:

Čo považujete za svoj najväčší prínos v ochrane ľudských práv?
Aké etické a morálne dilemy ste riešili vo svojej profesionálnej činnosti? Aké etické dilemy sa podľa vás môžu vyskytnúť v práci ústavného sudcu?
S ktorým rozhodnutím Ústavného súdu SR nesúhlasíte a prečo?
Aký najzaujímavejší ústavnoprávny problém alebo dilemu ste riešili?
Čo si myslíte o sudcovskej zdržanlivosti a o sudcovskom aktivizme na ústavnom súde?
Akých konaní, vzťahov a kontaktov sa budete musieť vzdať, ak sa stanete ústavnou sudkyňou/sudcom, aby nebola spochybnená vaša nezávislosť a nestrannosť?
Môže sa podľa vás zoznam ľudských práv rozširovať v závislosti od vývoja spoločnosti aj bez zmeny textu ústavy?

„Kandidáti na sudcov ústavného súdu by však mali na vypočutí odpovedať aj na konkrétne otázky týkajúce sa ich doterajšej kariéry, života a ich odborných schopností. Vyzývame preto poslankyne a poslancov, aby dôkladne preverili potenciálnych nových sudcov Ústavného súdu SR a aby ich vypočutiu v ústavnoprávnom výbore venovali dostatočne dlhý čas,“ vysvetľuje Kristína Babiaková, advokátka VIA IURIS.

Jedným z faktov, ktoré priniesol prieskum VIA IURIS[1] je, že aj verejnosť považuje dôkladné vypočutie za zásadné. „Viac ako 83 percent opýtaných občanov preferuje, aby kandidáti verejne odpovedali na veľký počet podrobných otázok, aby sa zistilo, či sú dôveryhodné osoby a odborníci. Kvôli veľmi silným právomociam, ktoré má ústavný súd, je potrebné venovať rovnako dôkladnú pozornosť všetkým potenciálnym ústavným sudcom,“ uzatvára Babiaková.

Profily kandidátov – www.zadobruvolbu.sk
Pre jednoduchšie a prehľadnejšie získanie informácií o jednotlivých kandidátoch VIA IURIS pripravila stránku, na ktorej verejnosť okrem životopisov a motivačných listov kandidátov nájde aj ich profily. Pre komplexnosť témy sú na stránke aj najdôležitejšie informácie o poslaní a fungovaní ústavného súdu.

 

[1] Prieskum pre VIA IURIS realizovala agentúra Focus v období 18.09.2018 – 25.9.2018, na vzorke 1015 respondentov.

Share This