Dokumenty
Na stiahnutie
Výročné správy

Prečítajte si v našich výročných správach o tom, čo sme robili, čím sme žili a ako sme hospodárili.

2022 (PDF) 2021 (PDF)

2020 (PDF) 2019 (PDF) 2018 (PDF)

2017 (PDF) 2016 (PDF) 2015 (PDF)

2014 (PDF) 2013 (PDF) 2012 (PDF)

2011 (PDF) 2010 (PDF) 2008-2009 (PDF)

Stanovy

Sme občianske združenie a život našej organizácie regulujú stanovy.
Stanovy (PDF)

Pravidlá prijímania finančných prostriedkov

Mimoriadne si vážime podporu jednotlivcov, firiem a inštitúcií, pretože len vďaka nej môže napĺňať svoju spoločenskú misiu. Pozrite si, akými pravidlami sa pri prijímaní finančných prostriedkov riadime.
Pravidlá (PDF)

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informácie vysvetľujú, ako spracúvame osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Informácie (PDF)

Verejná zbierka

Na základe zápisu verejnej zbierky č. 101-2017-0105060 do registra verejných zbierok Okresným úradom Bratislava, sme dňa 17.11.2017 zrealizovali verejnú zbierku do stacionárnej pokladničky. Čistý výnos zbierky bol 123,88 EUR.

Priebežná správa verejnej zbierky

Záverečná správa verejnej zbierky

Dňa 17.11.2018 sme vykonávali verejnú zbierku s názvom Biela vrana 2018. Verejnú zbierku do registra verejných zbierok zapísal  Okresný úrad Bratislava pod číslom 101-2018-106911. Rozhodnutie Okresného úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2018. Čistý výnos zbierky bol 25,73 €.

Priebežná správa verejnej zbierky

Záverečná správa verejnej zbierky

Share This