Dokumenty
Na stiahnutie
Výročné správy

Prečítajte si v našich výročných správach o tom, čo sme robili, čím sme žili a ako sme hospodárili v rokoch 2016 (PDF), 2015 (PDF), 2014 (PDF), 2013 (PDF), 2012 (PDF), 2011 (PDF), 2010 (PDF) a 2008-2009 (PDF).

Stanovy

Sme občianske združenie a život našej organizácie regulujú stanovy (PDF).

Pravidlá prijímania finančných prostriedkov

Mimoriadne si vážime podporu jednotlivcov, firiem a inštitúcií, pretože len vďaka nej môže napĺňať svoju spoločenskú misiu. Pozrite si, akými pravidlami (PDF) sa pri prijímaní finančných prostriedkov riadime.

Verejná zbierka

Na základe zápisu verejnej zbierky č. 101-2017-0105060 do registra verejných zbierok Okresným úradom Bratislava, sme dňa 17.11. 2017 zrealizovali verejnú zbierku do stacionárnej pokladničky. Čistý výnos zbierky bol 123,88 EUR.

Holubyho 37
902 01 Pezinok
Slovenská republika

Telefón: +421 948 158 393
E-mail: info@viaiuris.sk

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Telefón: +421 905 890 909
E-mail: media@viaiuris.sk

Share This