17 kandidáti na členov Súdnej rady sú už známi

Súdna rada Slovenskej republiky 18. apríla zverejnila zoznam 17 kandidátov, z ktorých si sudcovia vyberú svojich 8 nových zástupcov v rade. Voľby nových členov vyhlásila predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková na 23. mája 2017.

Zoznam kandidátov na členov Súdnej rady Slovenskej republiky:

1. kandidát:
JUDr. Ján Burik, sudca Krajského súdu v Žiline

Navrhovateľ:

Sudcovská rada Krajského súdu v Žiline
Sudcovská rada Okresného súdu Martin
Združenie sudcov Slovenska
Sudcovská rada Okresného súdu Ružomberok
Plénum Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Vyjadrenie podpory:

Plénum Okresného súdu Námestovo

2. kandidát:
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD., sudca Najvyššieho súdu SR

Navrhovateľ:

Sudcovia „Za otvorenú justíciu“
11 sudcov: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., JUDr. Zuzana Ďurišová, JUDr. Peter Paluda, JUDr. Jana Henčeková, PhD., JUDr. Peter Hatala, JUDr. Juraj Kliment, JUDr. Peter Szabo, JUDr. Pavol Farkaš, JUDr. Igor Belko, Mgr. Dušan Čimo, JUDr. Rudolf Čirč

3. kandidát:
JUDr. Kristina Glezgová, sudkyňa Okresného súdu Lučenec

Navrhovateľ:

Sudcovia „Za otvorenú justíciu“
Sudcovská rada Okresného súdu Lučenec

4. kandidát:
JUDr. Ján Hrubala, sudca Špecializovaného trestného súdu

Navrhovateľ:

Sudcovia „Za otvorenú justíciu“
Sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu
12 sudcov: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., JUDr. Zuzana Ďurišová, JUDr. Peter Paluda, JUDr. Jana Henčeková, PhD., JUDr. Peter Hatala, JUDr. Juraj Kliment, JUDr. Peter Szabo, JUDr. Pavol Farkaš, JUDr. Igor Belko, Mgr. Dušan Čimo, JUDr. Rudolf Čirč, JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.

5. kandidát:
JUDr. Daniel Hudák, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Navrhovateľ:

50 sudcov: JUDr. Michal Truban, JUDr. Mária Trubanová, PhD., JUDr. František Mozner, JUDr. Libor Duľa, JUDr. Martin Bargel, JUDr. Roman Púchovský, JUDr. Miroslava Púchovská, JUDr. Peter Hatala, JUDr. Jarmila Urbancová, JUDr. Jozef Milučký, JUDr. Marta Barková, JUDr.Dana Šiffalovičová, JUDr. Katarína Bartalská, JUDr. Andrea Haitová, JUDr. Richard Molnár, JUDr. Michal Valent, JUDr. Ján Golian, PhD., JUDr. Veronika Poláčková, JUDr. Jaroslava Fúrová, JUDr. Pavol Farkaš, JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Štefan Michálik, JUDr. Alena Šišková, JUDr. Elena Kováčová, JUDr. Petra Príbelská, PhD., JUDr. Jana Henčeková, JUDr. Martin Piovartsy, JUDr,. Nora Halmová, JUDr. Viliam Dohňanský, JUDr. Dana Wänkeová, JUDr. Jozef Kolcun, JUDr. Ján Šikuta, PhD., JUDr. Gabriela Šimonová, JUDr. Helena Haukvitzová, JUDr. Soňa Mesiarkinová, JUDr. Jozef Hargaš, JUDr. Edita Bakošová, JUDr. Viera Petríková, JUDr. Katarína Pramuková, Mgr. Miroslav Šepták, JUDr. Iveta Zelenayová, JUDr. Magdaléna Blažná, JUDr. Ľudmila Králiková, JUDr. Danica Veselovská, JUDr. Ayše Pružinec Erenová, JUDr. Anna Marková, JUDr. Alena Priecelová, JUDr. Martin Vladik, JUDr. Erika Čanádyová, JUDr. Viola Takáčová, PhD.

6. kandidát:
JUDr. Katarína Javorčíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave

Navrhovateľ:

13 sudcov: JUDr. Viera Šebestová, JUDr. Darina Kuchtová, JUDr. Dáša Filová, Mgr. Barbora Barteková, JUDr. Lýdia Noskovičová, JUDr. Magdaléna Balážová, JUDr. Marián Trenčan, JUDr. Viliam Pohančeník, JUDr. Tibor Kubík, JUDr. Karol Kováč, JUDr. Martin Murgaš, JUDr. Magda Floreová, JUDr. Juraj Považan
Sudcovia „Za otvorenú justíciu“
11 sudcov: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., JUDr. Peter Paluda, JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD., JUDr. Jana Henčeková, PhD., JUDr. Peter Hatala, JUDr. Juraj Kliment, JUDr. Peter Szabo, JUDr. Pavol Farkaš, JUDr. Igor Belko, Mgr. Dušan Čimo, JUDr. Rudolf Čirč

Vyjadrenie podpory:
Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava II

7. kandidát:
Mgr. Miloš Kolek, sudca Krajského súdu v Prešove

Navrhovateľ:

Sudcovská rada Krajského súdu v Prešove

8. kandidát:
JUDr. Daša Kontríková, sudkyňa Krajského súdu v Trnave

Navrhovateľ:

Sudcovská rada Krajského súdu v Trnave

9. kandidát:
Mgr. Marcela Kosová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave

Navrhovateľ:

Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava V
Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave
Združenie sudcov Slovenska
Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava I

10. kandidát:
JUDr. Martin Michalanský, sudca Krajského súdu v Košiciach

Navrhovateľ:

Sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach
Združenie sudcov Slovenska

11. kandidát:
JUDr. Jozef Mikluš, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici

Navrhovateľ:

11 sudcov: JUDr. Ján Bobor, JUDr. Jozef Ryant, JUDr. Slavoj Sendecký, JUDr. Juraj Babjak, JUDr. Ľubomír Bušík,PhD., JUDr. Alojz Palaj, JUDr. Miriam Boborová Sninská, JUDr. Miroslava Púchovská, JUDr. Ján Deák, JUDr. Eva Kmeťová, JUDr. Peter Kvietok

12. kandidát:
JUDr. Peter Paluda, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Navrhovateľ:

10 sudcov: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., JUDr. Zuzana Ďurišová, JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD., JUDr. Jana Henčeková, PhD., JUDr. Peter Hatala, JUDr. Peter Szabo, JUDr. Pavol Farkaš, JUDr. Igor Belko, Mgr. Dušan Čimo, JUDr. Rudolf Čirč

13. kandidát:
JUDr. Pavol Pilek, sudca Krajského súdu v Nitre

Navrhovateľ:

Sudcovská rada Krajského súdu v Nitre
Združenie sudcov Slovenska
Sudcovská rada Okresného súdu Nové Zámky
Sudcovská rada Okresného súdu Komárno
Sudcovská rada Okresného súdu Levice

14. kandidát:
JUDr. Lenka Praženková, sudkyňa Najvyššieho súdu SR

Navrhovateľ:

Združenie sudcov Slovenska
Sudcovská rada Okresného súdu Pezinok

15. kandidát:
JUDr. Anna Snopčoková, sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici

Navrhovateľ:

Sudcovská rada Krajského súdu v Banskej Bystrici

16. kandidát:
JUDr. Ján Šikuta, PhD., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Navrhovateľ:

18 sudcov: JUDr. Gabriela Dúbravková, JUDr. Róbert Urban, JUDr. Amália Paulerová, JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Richard Golis, JUDr. Jana Vargová, Mgr. Katarína Beniačová, JUDr. Jana Urbanová, JUDr. Táňa Rapčanová, Mgr. Zuzana Hartelová, Mgr. Marek Šenkár, JUDr. Martina Brniaková, JUDr. Gabriela Panáková, Mgr. Eva Kráľová, Mgr. Silvia Tisová, Mgr. Anna Miháliková, JUDr. Lenka Müllerová, JUDr. Lenka Augustínová
Plénum Okresného súdu Dolný Kubín

17. kandidát:
JUDr. Erika Zajacová, sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne

Navrhovateľ:

Združenie sudcov Slovenska
Sudcovská rada Krajského súdu v Trenčíne

Share This