Voľba policajného prezidenta

Betonáreň v Šahách postavili bez stavebného povolenia, funguje bez kolaudácie

Vibrácie, hluk, prach a znečistená voda, ktorá sa z domiešavačov vylieva rovno na dvor, aby odtiaľ presakovala do záhrad a studní. Taký je život ľudí v Šahách, ktorým pod oknami postavili betonáreň bez stavebného povolenia.

Začiatkom marca 2022 si obyvatelia mestskej časti Homok (Piesky) v Šahách všimli nezvyčajnú vec. Len 10 metrov od plotov ich domov začal súkromný podnikateľ so stavbou prevádzky na výrobu betónu.

Homočania začali okamžite obiehať úrady a pátrať po tom, kto a kedy výstavbu a spustenie betonárky povolil. Zistenie bolo prekvapivé aj na slovenské pomery – betonárku jej majitelia postavili a spustili bez stavebného aj kolaudačného povolenia. Len tak, lebo chceli predávať betón.

Podľa Homočanov sa betón vyrobený v načierno postavenej betonárke  dnes používa aj na projektoch samosprávy, akým je napríklad výstavba nájomných bytov v Šahách, alebo oprava ciest mesta Šahy, ale vozia ho aj na stavbu mosta medzi Ipeľským Predmostím a Drégelypalánkom.

HLAVA 22 PO SLOVENSKY

Ešte o kus šokujúcejšia ako arogancia investora je nečinnosť všetkých orgánov štátnej správy. Zúfalí ľudia, ktorým ničí život načierno postavená betonáreň, sa od marca postupne obrátili na 10 rôznych úradov, no dodnes im žiaden nepomohol:

ODDELENIE VÝSTAVBY MESTA ŠAHY

16. marca podali písomnú námietku proti nepovolenej stavbe na Oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja v Šahách. V odpovedi úrad konštatoval, že mesto Šahy vyzvalo vlastníka nehnuteľností aj nájomcu, aby všetku svoju činnosť vykonávali v zmysle platnej legislatívy.

STAVEBNÝ ÚRAD MESTA ŠAHY

7. apríla 2022 upozornili  na nelegálnu stavbu betonárky Stavebný úrad mesta Šahy. Dodnes nedostali odpoveď.

OKRESNÝ ÚRAD NITRA

16. mája 2022 sa obrátili na Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky aby posúdili konanie vyššie uvedených dvoch úradov. OÚ Nitra im ako odpoveď zaslal záznam z vykonania štátneho stavebného dohľadu s miestnym šetrením. V zázname je konštatované, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia a nie je skolaudovaná. Zároveň vyzvali stavebníka, aby do 30 dní od doručenia výzvy podal žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.

ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD, PRIMÁTOR AJ SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA

Napriek všetkým podniknutým krokom betonárka postavená bez stavebného povolenia fungovala ďalej, o čom obyvatelia informovali  Štátny stavebný dohľad, primátora mesta Šahy aj Slovenskú stavebnú inšpekciu. Bez úspechu.

ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD

Keď obyvatelia zistili, že majiteľ betonárky nemá na danej adrese ani len zaregistrovanú prevádzku, tak kontaktovali  Živnostenský úrad. Odpoveďou bolo, že oni činnosť nemôžu zastaviť, vykonali kontrolu a deň po kontrole zaregistrovali prevádzku do živnostenského registra.

ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA OÚ V LEVICIACH

Nevzdávali sa a žiadosť o zastavenie výroby betónu v nelegálne postavenej betonárke poslali Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Leviciach. Ich argumenty boli naozaj závažné. 

Betonáreň zaťažuje obyvateľov susedných domov nadmernými vibráciami, hlukom a prachom. Navyše, voda sa po vyčistení domiešavačov vylieva priamo na dvor, dostáva sa do pôdy a presakuje do záhrad a studní. Odbor starostlivosti o životné prostredie odpovedal, že zastaviť činnosť nemôžu, ale vykonajú štátny dozor na úseku ochrany ŽP.

Zdá sa vám to neuveriteľné? Čítajte ďalej, to najlepšie len prichádza.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Keď na presakovanie vody z domiešavačov a iné vplyvy výroby betónu na svoje zdravie upozornili Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, tak ten len konštatoval, že počas ich kontroly nezaregistrovali činnosť. Avšak už o dva dni neskôr stavebník požiadal o uvedenie betonárky do skúšobnej prevádzky, čo mu aj povolili. To, že betonárka je v prevádzke bez akýchkoľvek povolení už niekoľko mesiacov, nikomu neprekážalo.

INŠPEKTORÁT PRÁCE

Pokračovali podaním na Oddelenie kontroly Inšpektorátu práce. To odpovedalo iba toľko, že vykonali kontrolu, ale sú povinní zachovať mlčanlivosť.

ABY ĽUDIA NEBOLI VOČI MOCI BEZMOCNÍ

Náš slogan veľmi presne vystihuje situáciu ľudí zo Šiah. Arogancia miestneho podnikateľa a nečinnosť štátnych úradov v nich vzbudzuje pocit bezmocnosti. Preto sa po všetkých týchto skúsenostiach teraz obrátili na nás a my im, samozrejme, veľmi radi pomôžeme. V prípadoch ako je tento zo Šiah pomáhame ľuďom už 30 rokov. Vďaka VIA IURIS získajú celkom bezplatne právnu pomoc špičkových právničiek a právnikov, ktorú by si inak nemohli dovoliť.

Prácu na takýchto prípadoch nám však nezaplatí žiaden grant. Pomáhať dokážeme len vďaka finančným darom od našich podporovateľov.
Svojimi darmi prispievajú na právnu pomoc ľuďom, ktorí čelia nespravodlivosti.

Chcete im pomôcť aj vy? Pomôže akákoľvek suma, ktorú si môžete dovoliť. Niekto prispeje 5 eur, niekto 50, iní darujú stovky. 

CHCEM DAROVAŤ

Počas dlhých rokov riešenia prípadov, v ktorých ľudia a komunity čelili arogancii rôznych investorov, sme zažili nepredstaviteľné spektrum bizarností, načierno postavená betonáreň vedľa obytnej zóny je však novinka aj pre nás.

Blog VIA IURIS

Blog VIA IURIS

Kontakt pre médiá:
media@viaiuris.sk

Mohlo by vás zaujímať

 

Share This