Biele vrany 2017

Aliancia Fair-play a VIA IURIS už po desiaty raz slávnostne odovzdali ocenenia Biela vrana, ktoré sa udeľuje ľuďom za dôslednú obhajobu verejného dobra často napriek prekážkam.

Ocenenie získali tento rok tri príbehy. Prvé dve sošky si prebrali mladí ľudia, ktorých spája čestnosť a úcta k verejným zdrojom i odvaha postaviť sa moci. Druhá poputuje na východ Slovenska za výnimočnú inováciu, ktorá prekonáva predsudky a ukazuje pozitívny príklad v jednej z najnapätejších tém nášho spoločenského života. Tretia patrí ochranárovi, ktorý okrem iného pomohol zachrániť dve tatranské doliny v ich prirodzenej podobe.

Laureátmi okrúhleho desiateho ročníka Bielej vrany sa stali:

  • Zuzana Hlávková a Pavol Szalai, ktorí upozornili na podozrivé zákazky na ministerstve zahraničných vecí počas slovenského predsedníctva v Európskej únii. Ocenení boli za dôslednú a poctivú obhajobu verejných financií, opakovanú snahu o nápravu vo vnútri inštitúcie, ale aj následnú odvahu pomenovať problémy a pokúsiť sa o nápravu verejne napriek mocenskej prevahe, ktorá stála proti nim počas tejto najprestížnejšej udalosti ostatných rokov na Slovensku.
  • Štefan Straka, ktorý už desať rokov učí Rómov ekologickému farmárčeniu. Snaží sa pozitívne ukázať, ako si môžu ľudia, ktorí trpia chudobou a podvýživou, zabezpečiť kvalitné potraviny či palivo. Podporuje tak pracovné návyky a pokúša sa predchádzať konfliktom. Ocenený bol za vytrvalú oddanosť tomuto netradičnému inovatívnemu prístupu, ktorým spoločnosti ukazuje možné pozitívne riešenia, prispieva k lepšiemu spolužitiu a zníženiu napätí medzi etnikami.
  • Ochranár Erik Baláž, ktorý stál na čele záchrany Tichej a Kôprovej doliny pred vyrúbaním po známej kalamite v Tatrách a významnou mierou sa zaslúžil o vznik a ochranu najväčšieho divokého prostredia na Slovensku i jedného z najväčších v Európe. Ocenený bol za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody, schopnosť vytvárať v nich vzťah k prírode a spájať rôznych aktérov. Na príklade Tichej a Kôprovej doliny sa mu podarilo ukázať silu a regeneračnú schopnosť prírody i alternatívu k masívnemu devastačnému výrubu starých lesov, aký možno vidieť po Slovensku.

„Ocenenie tento rok vyzdvihlo mladých ľudí, ktorí prišli pracovať pre štát plní ideálov a tie sa aj snažili dôsledne naplniť. Keď sa to nepodarilo, odišli z prestížneho zamestnania. Ukázali ľuďom, že štátni úradníci môžu byť poctiví aj napriek presile nadriadených. Biela vrana si však v ostatných rokoch významnejšie všíma príbehy ľudí, ktorí idú dlhodobo proti prúdu, testujú nové, pozitívne prístupy a zásadne menia naše postoje“, dodala riaditeľka Aliancie Fair-play Zuzana Wienk.

„Dnes, keď extrémistické politické sily čoraz agresívnejšie útočia na slobodnú a autentickú občiansku spoločnosť, je dôležité si  pripomínať, ako konkrétne aktívni občania, ich iniciatívy a organizácie pomáhajú ľuďom, ohrozeným komunitám, či životnému prostrediu. Biele vrany sú už desať rokov veľmi dobrým príkladom, že občianska angažovanosť má zmysel a prináša výsledky,“ povedal Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS.

Laureátov 10. ročníka vybrala Rada Bielej vrany, ktorej členmi sú: historik Ivan Kamenec, bývalý sudca Ústavného súdu SR a Európskeho súdneho dvora Ján Klučka, novinár Tomáš Němeček, kazateľ Cirkvi Bratskej Daniel Pastirčák a predsedníčka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová. Súčasťou Rady sú aj zástupca Aliancie Fair-play a zástupca VIA IURIS.

Sošky bielych vrán pre laureátov už tradične vytvoril uznávaný výtvarník Fero Guldan.

Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.

Organizátori už niekoľko rokov udeľujú aj ocenenie Biela vrana za dlhodobý prínos ľuďom, ktorí dlhé roky vytrvalo presadzujú verejno-prospešné riešenia často na úkor seba či proti hlavnému prúdu spoločnosti.

Share This