Voľba policajného prezidenta

Ako zasiahne diaľničný zákon do vašich vlastníckych práv?

Vláda včera schválila novelu zákona o zrýchlenej výstavbe diaľnic (zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest), ku ktorému sme vypracovali právne stanovisko a naše výhrady zaslali poslancom parlamentu a prezidentke Zuzane Čaputovej. Hoci novelu parlament zmenil po zapracovaní pozmeňovacieho návrhu poslancov Miloša Svrčeka (Sme rodina), Petra Kremského a Milana Vetráka (obaja OĽaNO), schválený zákon je vnímame stále ako veľmi problematický.


Hlavným dôvodom je zrušenie odkladného účinku odvolania proti stavebnému povoleniu a proti rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením pri výstavbe diaľnic, ak stavebník napr. preukáže vlastníctvo pozemku, návrh na jeho vyvlastnenie alebo predbežnú držbu. 

S výstavbou diaľnice sa tak bude môcť začať skôr, ako stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť. Výstavba teda začne ešte predtým, ako sa rozhodne o vašom odvolaní a ukončí sa prípadné vyvlastňovanie pozemkov. Odvolanie v takomto prípade stráca svoje opodstatnenie a stáva sa iba formálnym procesom. Navyše, úrad rozhodujúci o vyvlastnení pozemkov môže čeliť tlaku, aby pozemky jednoducho vyvlastnil.

Podľa nášho názoru ide o významný zásah do ústavou garantovaného vlastníckeho práva, ktorý je tiež v rozpore s rozhodnutím Ústavného súdu:

Nález Ústavného súdu SR sp.zn. PL. ÚS 19/09-115 zo dňa 26.01.2011, kde sa uvádza: „Vzhľadom na skutočnosť, že zákon fakticky determinuje pozitívny výsledok vyvlastňovacieho konania pre stavebníka, vytvára neakceptovateľný tlak na krajské stavebné úrady smerujúci k jedinému možnému výsledku prípadného vyvlastňovacieho konania. To narúša deľbu moci medzi zákonodarnou mocou na jednej strane a výkonnou a súdnou mocou na strane druhej. V otázkach vyvlastnenia je zmyslom deľby moci individuálna ochrana vlastníka. Zákonodarca všeobecne určí vyvlastňovacie dôvody vo verejnom záujme, ktoré sa konkretizujú a preukazujú v individuálnom konaní pred orgánmi štátnej správy s následnou súdnou ochranou. Ak zákonodarca všeobecne určí, že pozemky ku konkrétnym diaľniciam budú fakticky vyvlastnené už pred prebehnutím vyvlastňovacieho konania, a tým vlastne determinuje výsledok takýchto vyvlastňovacích konaní, vylučuje tým právnu ochranu vlastníkov pozemkov.“

V tomto prípade považujeme schválený zákon za protiústavný. Ohrozuje práva vlastníkov pozemkov, verejnosti a verejný záujem, predovšetkým ochranu životného prostredia. Myslíme si, že toto je dôvod na vrátenie zákona do parlamentu.

Na druhej strane však vítame, že na základe poslaneckého pozmeňovacieho návrhu zákon zavádza päťročnú lehotu platnosti stavebného povolenia, ktorú je možné predĺžiť o ďalších päť rokov, ak o to stavebník požiada. Pôvodný návrh novely totiž umožňoval vydávať stavebné povolenia s neobmedzenou platnosťou, čo bolo v zásadnom rozpore s deklarovaným účelom novely, ktorým má byť urýchlenie a zefektívnenie výstavby diaľnic. Výstavba sa tak bude musieť začať najneskôr do piatich rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. V opačnom prípade  by sa mohla výstavba diaľnice začať aj v čase, kedy by územie ako aj právne predpisy mohli byť výrazne zmenené.

 

 

Blog VIA IURIS

Blog VIA IURIS

Kontakt pre médiá:
Ivana Kohutková, hovorkyňa VIA IURIS
Telefón: +421 905 921 918
E-mail: media@viaiuris.sk

Mohlo by vás zaujímať

 

Share This