Ani my nie sme právna poradňa, ale urobíme výnimku.

Otázky, ktoré chcela strana SMER – SD navrhnúť v petícii za vypísanie referenda, sa jednoznačne vzájomne podmieňujú, a preto nemôžu byť položené v jednom referende.

1️Podľa prvej otázky sa malo najskôr rozhodnúť o tom, či si občania želajú zmeniť ústavu tak, aby sa volebné obdobie mohlo skrátiť referendom.

2️ Druhou otázkou chcela strana následne zisťovať, že ak by bol platný výsledok referenda v otázke číslo 1, či si ľudia želajú skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády.

Prečo je problematické, ak sa referendové otázky vzájomne podmieňujú?

Pretože bez toho, aby dostatočný počet voličov odpovedal kladne na prvú otázku, nie je možné zisťovať odpoveď na druhú otázku. Predovšetkým sa to nedá urobiť v rámci jedného referenda.

Hlavným problémom však je, že takto položené otázky, a rovnako aj výsledok, by boli pre voličov mätúce. Obe otázky síce môžu byť v tejto podobe úplne legitímne, no pre každú z nich by sa muselo vyhlásiť samostatné referendum.

Zároveň podľa rozhodnutia ústavného súdu z leta tohto roku nie je možné v referende hlasovať o jednorazovom skrátení konkrétneho volebného obdobia bez toho, aby bola najskôr zmenená ústava. Bez ohľadu na rôzne názory na referendum však treba vychádzať z toho, že právny rámec tvoria okrem právnych predpisov aj rozhodnutia ústavného súdu, ktoré treba rešpektovať. Pri formulovaní otázok teda treba vychádzať zo zákona, rešpektovať ústavné limity a tiež názory ústavného súdu.

Zdroj:
https://www.facebook.com/viaiuris/photos/a.10150430933479811/10158719937269811

Facebook VIA IURIS

Facebook VIA IURIS

Sledujte nás na Facebooku:
facebook.com/viaiuris

Kontakt pre médiá:
Telefón: +421 905 921 918
E-mail: media@viaiuris.sk

Share This