Hľadáme posilu

Konferencia VIA IURIS: Pravidlá a proces zmeny ústavy na Slovensku

VIA IURIS organizuje odbornú konferenciu na tému: Pravidlá a proces zmeny ústavy na Slovensku.

Konferencia sa bude konať 10.3. 2022 od 9.00 do 16.00 v Hoteli Apollo na Dullovom nám. 1. v Bratislave.
Stiahnite si program konferencie (PDF)

Konferencia je realizovaná v rámci projektu Piliere právneho štátu.
Projekt ‘Piliere právneho štátu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Konferencia je realizovaná v rámci projektu ‘The process and rules of changing the Constitution in Slovakia‘, ktorý je financovaný z British Embassy in Slovakia.

Blog VIA IURIS

Blog VIA IURIS

Kontakt pre ucádzačov a uchádzačky:
Tel.:  0948 158 393
E-mail: konkurz@viaiuris.sk

Mohlo by vás zaujímať

 

Share This