Povinné očkovanie vs. ústava

💉Naša ústava ani zákony nebránia zavedeniu povinného očkovania proti ochoreniu Covid-19. Zákon a vyhlášku, ktoré ho upravujú, v minulosti preskúmal ústavný súd a ten potvrdil ich súlad s ústavou. V súčasnosti tak máme zavedené napr. povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určitý vek, alebo ľudí vystavených nebezpečenstvu ochorenia vo svojom zamestnaní.
 
💉Ak sa Slovensko rozhodne pre povinné očkovanie proti ochoreniu Covid-19, bude dôležité, ako zdôvodní výber konkrétnej cieľovej skupiny obyvateľstva. Ak bude opodstatnený, nemyslíme si, že by to neprešlo testom ústavnosti.
 
💉Okrem toho by mal štát zvážiť zriadenie mechanizmu, ktorým odškodní ľudí s nežiaducimi účinkami po očkovaní. Potenciálna náhrada škody by tak aspoň čiastočne mohla zmierniť obavy ľudí z očkovania.
 
Facebook post

Facebook post

Všetky posty VIA IURIS nájdete na:
facebook.com/viaiuris

Kontakt pre médiá:
Telefón: +421 905 921 918
E-mail: media@viaiuris.sk

Share This