Povinné očkovanie vs. ústava

?Naša ústava ani zákony nebránia zavedeniu povinného očkovania proti ochoreniu Covid-19. Zákon a vyhlášku, ktoré ho upravujú, v minulosti preskúmal ústavný súd a ten potvrdil ich súlad s ústavou. V súčasnosti tak máme zavedené napr. povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určitý vek, alebo ľudí vystavených nebezpečenstvu ochorenia vo svojom zamestnaní.
 
?Ak sa Slovensko rozhodne pre povinné očkovanie proti ochoreniu Covid-19, bude dôležité, ako zdôvodní výber konkrétnej cieľovej skupiny obyvateľstva. Ak bude opodstatnený, nemyslíme si, že by to neprešlo testom ústavnosti.
 
?Okrem toho by mal štát zvážiť zriadenie mechanizmu, ktorým odškodní ľudí s nežiaducimi účinkami po očkovaní. Potenciálna náhrada škody by tak aspoň čiastočne mohla zmierniť obavy ľudí z očkovania.
 
Facebook post

Facebook post

Všetky posty VIA IURIS nájdete na:
facebook.com/viaiuris

Kontakt pre médiá:
Telefón: +421 905 921 918
E-mail: media@viaiuris.sk

Share This