Diskutovali sme na tému ústavného súdu

Viete koľko ľudí dokáže zrušiť napríklad zákon o štátnom rozpočte? Stačí len 7 sudcov Ústavného súdu. Ústavný súd je jednoducho mocná inštitúcia a zvádzanie súboja za dobrý ústavný súd je zvádzaním súboja o charakter štátu. Akým ústavným súdom chce byť ten náš? Akí kandidáti sa majú stávať ústavnými sudcami? K téme ústavného súdu sme včera zorganizovali diskusiu s významnými hosťami: niekdajším predsedom Ústavného súdu SR, profesorom Jánom Mazákom, bývalým sudcom federálneho ústavného súdu docentom Petrom Kresákom a advokátom Petrom Kubinom. Diskusia viedla ku konkrétnym námetom na možné systémové zmeny. Jedným z najdôležitejších odkazov našej diskusie bolo, že ústavný súd je v kritickom stave a je nevyhnutné, aby sa mu začala venovať primeraná pozornosť zo strany odbornej ale aj širokej verejnosti. Aby sa aj naďalej nestávalo, že bude parlament ako kandidátov navrhovať iba osoby a nie morálne a odborné osobnosti.


Projekt „Osoba sudcu – kľúč ku kvalitnej justícii“ bol podporený sumou 104 925,10 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je rozvoj advokačných a watchdog aktivít a zvýšenie kvalitatívnych nárokov na výber dôležitých súdnych funkcionárov a sudcov, ako aj zvýšenie informovanosti a citlivosti verejnosti voči dianiu v slovenskej justícii.

Share This