Dôležité zmeny v ocenení Biela vrana

Radi by sme sa s Vami podelili o novú skutočnosť, ktorou v týchto dňoch žijeme vo VIA IURIS a týka sa ocenenia Biela vrana. Po jedenástich rokoch spolupráce sa organizácie VIA IURIS a Aliancia Fair-play zhodli, že pre ďalší rozvoj ocenenia bude najprínosnejšie, ak ho prevezme samostatná organizácia. 

Biela vrana vznikla ako jedinečný projekt dvoch renomovaných občianskych organizácií a stala sa váženou spoločenskou inštitúciou. Spolupracovať na ocenení bolo i pre mňa, ako dlhoročného člena Rady a pred tým aj koordinátora projektu, profesionálnou radosťou. S kolegami z VIA IURIS sme však presvedčení, že tento krok bol nutný a Bielej vrane umožní byť ešte silnejšou a naplno zúročiť jej široký spoločenský potenciál.

Za 11 rokov existencie vyrástlo ocenenie Biela vrana, ktoré sme spoločne založili a každoročne udeľovali, do silnej značky potvrdzujúcej dôležitosť vďaky a podpory pre odvážnych ľudí v našej spoločnosti. Od roku 2008 ocenenie prešlo kus cesty, získali ho vzácni ľudia okolo nás ako poďakovanie za spoločensky prínosné odvážne občianske činy, pričom si získalo rešpekt mienkotvorných osobností aj širokej verejnosti.

Avšak potreba posilniť kapacitné štruktúry a cielene sa zamerať na ocenenie a ďalšiu spoluprácu s bielymi vranami vyústila do vytvorenia nového občianskeho združenia. Počínajúc aktuálnym ročníkom udeľovania ocenení preberá správu a organizáciu Bielej vrany občianske združenie Tichá voda, v ktorého čele stojí Zuzana Wienk.

VIA IURIS a Aliancia Fair-play sa naďalej hlásia k oceneniu ako jeho zakladatelia a budú mať svojich zástupcov v Rade Bielej vrany. VIA IURIS bude v Rade zastupovať naša staro-nová kolegyňa, advokátka a bývalá šéfka Centra právnej pomoci, Eva Kováčechová.

Všetkým nám zo srdca záleží na tom, aby bola Biela vrana naďalej silným ocenením, ktoré bude podporovať odvahu v našej spoločnosti a meniť ju k lepšiemu.

S úctou

 

Milan Šagát

Share This