Dôvera občanov k súdom vzrástla

Podľa nového prieskumu verejnej mienky vzrástla dôvera verejnosti k slovenským súdom, v porovnaní s rokom 2015, až o 11 percent. Zároveň o 14 percent klesol počet ľudí, ktorí súdom nedôverujú. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Súdnu radu Slovenskej republiky a organizáciu VIA IURIS zrealizovala v septembri 2016 agentúra TNS na vzorke 1014 respondentov. Aj napriek tomuto nárastu dôvery v súdnictvo, až 60 percent občanov slovenským súdom stále nedôveruje.

„Výsledky prieskumu svedčia o opatrnom zlepšení vo vnímaní súdnictva. Verím, že ide o začiatok trendu, ktorý bude pokračovať. Samozrejme, s výsledkami prieskumu zďaleka nemôžeme byť spokojní, keďže miera nedôvery ostáva stále veľmi vysoká. No je dobre, že aj občania postupne začínajú vnímať pozitívne zmeny, ktoré sa v justícii uskutočnili,“ povedala predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Jana Bajánková.

„Za dlhé obdobie ide o prvý prieskum verejnej mienky, ktorý naznačil zvyšovanie dôvery v slovenské súdnictvo. Je to nepochybne pozitívna správa. Ukazuje sa, že zmeny v justícii, prinášajú prvé konkrétne výsledky. Budovanie dôvery je však dlhodobá záležitosť, preto apelujeme na pokračovanie reforiem smerom k zvyšovaniu transparentnosti, vyvodzovaniu zodpovednosti do vnútra justície, ako aj k lepšej vymožiteľnosti práva,“ konštatovala Zuzana Čaputová, advokátka VIA IURIS.

Výsledky prieskumu verejnej mienky v číslach:

Dôvera k súdom:

• V porovnaní s posledným prieskumom zo septembra 2015 narástla miera dôvery (o 11%) a naopak poklesla miera nedôvery (o 14%) v slovenské súdy a súdnictvo.

• Slovenským súdom nedôveruje 60,4% respondentov a naopak dôveruje takmer tretina (32,9%) respondentov.

Čo prispieva k nedôveryhodnosti súdov:

• Až 85,6% respondentov úplne súhlasí alebo súhlasí s názorom, že k nedôveryhodnosti súdnictva prispieva miera korupcie

• Dĺžka konaní prispieva k nedôveryhodnosti súdnictva podľa 80,7% respondentov, spravodlivosť rozsudkov podľa 78,4% respondentov a samotná osoba sudcu (jeho nezávislosť, odbornosť a pod.) podľa 68,4% respondentov.

Najdôležitejšie zdroje informácií o súdoch:

• Až 85,4% respondentov si utvorilo názory o slovenských súdoch na základe sprostredkovaných informácií (nie z osobnej skúsenosti).

• Najdôležitejším zdrojom informácií o súdoch sú médiá (39,3%) a rozprávanie známych (39,2%).

• Osobnú skúsenosť pokladá za svoj najdôležitejší zdroj informácií o súdoch iba 14,6% respondentov.

Výsledky prieskumu na základe dát z agentúry TNS spracoval Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV. Vzorka 1014 respondentov bola vybraná kvótnym výberom podľa socio-demografických ukazovateľov (pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj).


Správa z prieskumu – dôvera verejnosti voči súdom 2016.

ig-2016-doveryhodnost-sudovig-2016zdroje-informacii-dovera-sudyig-2016priciny-nedoveryhdnosti-sudov

Share This