Esejistická súťaž pre študentov práva

„Aký by mal byť sudca ústavného súdu?“

Sme presvedčení, že voľba nových sudcov Ústavného súdu SR je jednou z najväčších výziev slovenskej politiky v roku 2018. Tento rok sa bude voliť 18 kandidátov, z ktorých bude vymenovaných 9 ústavných sudcov. Keďže ústavný súd má celkovo 13 sudcov, zmení sa väčšina ústavných sudcov, vrátane predsedu súdu. Títo sudcovia budú 12 rokov rozhodovať o najvýznamnejších otázkach a sporoch a budú výrazne ovplyvňovať podobu Slovenska až do roku 2031.

Preto sme pripravili esejistickú súťaž pre študentov právnických fakúlt slovenských univerzít  na tému: „Aký by mal byť sudca ústavného súdu?“

Termín prijímania esejí: do 5. marca 2018

Podmienky súťaže:

  • vypracovanie originálnej autorskej argumentačnej eseje v rozsahu 800 slov (úvod, jadro a záver), ktorá pomocou argumentov a dôkazov (príklady, štatistiky, hodnoverné zdroje) obhajuje vlastný názor autora
  • autor je študentka/študent právnickej fakulty v bakalárskom alebo magisterskom štúdijnom programe
  • zaslaním eseje autor súhlasí so spracovaním osobných údajov

Zaslanie eseje:

Ceny:

  1. cena: odmena vo výške 150 € a odborná literatúra
  2. cena: odmena vo výške 100€ a odborná literatúra
  3. cena: odmena vo výške 50 € a odborná literatúra

Víťazné práce budú publikované a najlepší súťažiaci dostanú ponuku stáže v kanceláriách VIA IURIS.

Porota:

JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc., ústavná sudkyňa
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD, verejná ochrankyňa práv
JUDr. Lukáš Fila,PhD, riaditeľ vydavateľstva N Press, s.r.o.
Doc. Erik Láštic, PhD, pedagóg Univerzity Komenského
Mgr. Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS
Mgr. Milan Šagát, riaditeľ VIA IURIS

porota si vyhradzuje právo neudeliť umiestnenie

Partneri súťaže: Denník N a Wolters Kluwer

Share This