Generálna prokuratúra nepovažuje školy za prioritu. Nekonala rýchlo a vyhla sa reakcii na dĺžku zatvorenia škôl v núdzovom stave.

Organizácia VIA IURIS a Iniciatíva Dajme deťom hlas sa v súvislosti so zatvorením škôl v núdzovom stave obrátili s podaním na Generálnu prokuratúru SR. Namietali, že školský zákon umožňuje zatvorenie škôl v núdzovom stave len krátkodobo, nie na desať mesiacov. Namietali tiež chaotické rozhodnutia, ktorými minister školstva od októbra 2020 zatváral školy bez toho, aby boli zohľadnené dopady na prístup k vzdelávaniu, duševné a fyzické zdravie deti a mladých ľudí. Generálna prokuratúra zvolila najľahšiu cestu – rozhodla až keď posledné opatrenie ministra školstva prestalo platiť a podanie odložila.

Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie s najdlhšie zatvorenými školami.1 Študenti/tky od 10 rokov vyššie strávili súhrnne mimo školy až 10 mesiacov a niektorí stále nevedia, či sa do konca školského roka vrátia. Situácia je kritická pri stredoškolákoch, kde sme v dĺžke zatvorenia škôl tretia najhoršia krajina OECD.2

Iniciatíva Dajme deťom hlas a VIA IURIS preto 13. marca podali podnet na Generálnu prokuratúru SR (GP SR). Namietali, že mimoriadne prerušenie vyučovania v zmysle školského zákona implicitne znamená taký zásah do vyučovacieho procesu, ktorý je len krátkodobý. Na Slovensku sa však zatvorenie škôl stalo dlhodobým opatrením. Namietali tiež, že rozhodnutia ministra školstva o zatvorení škôl spôsobujú diskrimináciu, porušujú právo na vzdelávanie a sú zmätočné. Odvolali sa i na stanovisko verejnej ochrankyne práv.3

Generálna prokuratúra napriek závažnosti problému nejednala dostatočne rýchlo, ako napr. v prípade vyhlásenia núdzového stavu či vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, ale o podaní rozhodla až na konci zákonnej lehoty. A to napriek tomu, že jej zákon o prokuratúre ukladá rozhodovať tak, aby „zabezpečila dôslednú, účinnú a rýchlu ochranu práv a zákonom chránených záujmov.“4

Kým rozhodla, prestalo platiť aj posledné namietané rozhodnutie ministra a GP SR preto podanie organizácií odložila a k prístupu ku školám a právu na vzdelávanie v núdzovom stave sa nevyjadrila. Napriek tomu, že GP SR môže konať aj iniciatívne, nielen na základe podnetu občanov, nezohľadnila nijako ani skutočnosť, že zrušené rozhodnutie ministra nahradilo nové, ktoré ďalej ponechalo väčšinu škôl zatvorených.

Posledné platné rozhodnutie ministra školstva namietané v podaní organizácií pritom situáciu dohnalo do absurdna a prehĺbilo diskrimináciu detí. Rozhodnutie z 8.2.2021 totiž nechalo doma nielen stredoškolákov a žiakov druhého stupňa základných škôl,  ale už aj mnohých žiakov prvých stupňov základných škôl a materských škôl. Umožnilo učiť prezenčne „prednostne“ len žiakov, ktorých rodičom povaha práce neumožňuje pracovať z domu. Výklad slova „prednostne“ závisel od individuálneho posúdenia školou a situácia dospela do stavu, keď mali rozdielny prístup k ústavnému právu na vzdelávanie deti z jednej rodiny či ulice – len preto, že každé chodilo do inej školy. Rozhodnutie platilo do 12.4.2021. Generálna prokuratúra vybavenie podnetu organizácií datuje k 29.4.2021.

Dúfali sme, že vzhľadom na závažnosť zásahov do práva na vzdelanie, ktoré postihli v rôznej miere prakticky všetky deti a žiakov, bude prokuratúra konať rýchlo. Promptná odpoveď mohla pomôcť aj ministerstvu školstva prijímať vhodnejšie protipandemické opatrenia v školách,” hovorí Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Slovensko otváralo školy ako posledné už minulú jar, po plošnom testovaní tiež uprednostnilo vianočné nákupy a chaty a aj dnes máme stále doma deti vo veku od 10-14 rokov v dvoch okresoch  a stredoškolákov v takmer polovici okresov a uprednostnili sme fitness centrá, hotely či tisíc fanúšikov na štadiónoch. Ďalej roztvárame nožnice medzi deťmi, prehlbujeme diskrimináciu a tvárime sa, že je to v poriadku. Nie je. Až 73 % mladých5 hovorí, že politici sa o nich nezaujímajú. Aj teraz našim prístupom posilňujeme vnímanie, že nám na deťoch a mládeži nezáleží. Táto situácia sa nesmie zopakovať. Slovensko si ďalší školský rok nemôže dovoliť zatvoriť školy,“ hovorí Andrea Hajdúchová z Iniciatívy Dajme deťom hlas.

Ak vláda deklaruje záujem poučiť sa zo situácie, musí pripraviť nový zákon o núdzovom stave, ktorý by predvídateľným a preskúmateľným spôsobom riešil všetky zásahy do ľudských práv, ktoré odhalila pandémia, vrátane práva na vzdelávanie. Vo vzťahu k školám by mala vláda konečne nasledovať odporúčania odborných organizácii (ECDC6 či WHO7) a príklady iných krajín, a školy nezatvárať. Dnes by sme sa už nemali rozprávať o tom, že žiaci/čky patria do školy, ale zisťovať v akom stave sa do škôl vracajú8 a akú pomoc potrebujú.

 

 

 

 

 

1 UNICEF: COVID-19 and School Closures, marec 2021

2OECD: The State of School Education – One Year into the COVID Pandemic, March 2021

3Verejná ochrankyňa práv: stanovisko k zatvoreniu škôl, december 2020

4Zákon o prokuratúre 153/2001, § 3 ods. 2.

5Rada mládeže Slovenska: Hodnoty mladých, január 2021

6ECDC: SARS-CoV-2 – increased circulation of variants of concern and vaccine rollout in the EU/EEA, 14th update, February 2021

7WHO: Schooling in the time of COVID-19: Opening statement at high-level meeting on keeping schools open and protecting all children amid surging COVID-19 cases, December 2020

8Ipečko.sk: Rok Covid-19 krízovej linky pomoci, apríl 2021

 

zdroj foto: Pixabay.com

 

Share This