Novela zákona o EIA

Hanebná novela EIA proti verejnosti

Vyzývame poslankyne a poslancov parlamentu, aby odmietli návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), o ktorom budú hlasovať na najbližšej schôdzi.

Predkladatelia novely Anna Zemanová, Juraj Šeliga, Peter Kremský a Ľuboš Krajčír tvrdia, že ich cieľom je zabrániť šikanovaniu investorov rôznymi špekulantmi, ktorí zneužívajú povoľovacie konania na obohatenie. Skutočný dopad novely by však bol celkom iný.

Sme presvedčení, že navrhované zmeny zákona o EIA nielenže nezastavia špekulantov a neprimerane zvýhodnenia investorov, no najmä výrazne obmedzia práva aktívnych ľudí ovplyvniť výstavbu vo svojom okolí a obmedzia aj možnosti odborných orgánov chrániť verejné záujmy.

Návrh novely zákona o EIA je hanebný nielen preto, lebo obmedzuje práva verejnosti a neprimeraným spôsobom zvýhodňuje investorov. On navyše vôbec nevyrieši problém so subjektmi, ktoré zneužívajú právo, lebo tí si svoje dohody budú uzatvárať aj naďalej v povoľovacích konaniach, ktoré nasledujú po EIA procese,” upozorňuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Novela odstráni najväčšiu prekážku neserióznych developerov

Podľa nás je šokujúce, že poslanci koaličných strán, navrhujú novelu zákona, ktorá namiesto špekulantov obmedzí práva aktívnych občanov.

Porazenými budú tí, ktorí konzistentne a dlhodobo chránia životné prostredie a nedajú sa nijako kúpiť. Práve oni sú dnes najväčšou prekážkou pre neserióznych developerov. Návrh štvorice koaličných poslancov pomôže developerom odstrániť túto prekážku z cesty.

Kde vidíme najväčšie problémy v návrhoch novely EIA?

• obmedzujú práva verejnosti a neprimerane zvýhodňujú investorov
• v skutočnosti neriešia problém so špekulantmi, ale postihujú verejnosť, ktorá je vo svojich postojoch konzistentná a zároveň a nedá sa kúpiť
• návrhy sú v rozpore so Smernicou EÚ o EIA aj v rozpore s Aarhuským dohovorom
• šikanózny výkon práva už dnes rieši Správny súdny poriadok
• obmedzujú možnosti odborných štátnych orgánov vyjadrovať sa počas procesu EIA.

Zákony majú riešiť všetky spoločenské vzťahy, nie individuálne problémy

Je všeobecne známe, že na Slovensku pôsobí minimálne jeden subjekt, ktorý zneužíva práva verejnosti zapájať sa do EIA a iných povoľovacích konaní a uplatňuje ich šikanóznym spôsobom. VIA IURIS takéto praktiky dlhodobo odsudzuje, považuje ich za extrémne škodlivé a opakovane zdôrazňuje, že zneužívanie práva nemá mať garantovanú právnu ochranu.

To však podľa nás neznamená, že kvôli jednému človeku, ktorý takéto postupy používa, je potrebné upraviť zákony tak, aby obmedzili práva celej verejnosti. Navyše to poslanci navrhujú spôsobom, ktorý nijako nezabráni zneužívaniu práva. Postup navrhovaný poslancami je nielenže neprijateľný, ale je aj v rozpore s platným právom.

Prečítajte si:
Návrh novely zákona o EIA
Dôvodová správa

Tlačová správa VIA IURIS

Tlačová správa VIA IURIS

Kontakt pre médiá:

E-mail: media@viaiuris.sk

Share This