Ivana Kohutková je novou posilou VIA IURIS

Odborníčka na environmentalistiku Ivana Kohutková prichádza do tímu VIA IURIS, aby sa venovala téme Občianskej spoločnosti.

Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS: „Som nadšený, že sme získali človeka ako je Ivana, kvôli jej skúsenostiam a odbornosti. Ochrana a zlepšovanie prostredia pre občiansku spoločnosť je jednou z našich priorít, pretože nám záleží na tom, aby sa aj do budúcnosti mohli občania Slovenska slobodne vyjadrovať, združovať a aktívne sa zapájať do správy a kontroly vecí verejných.“

Pilier VIA IURIS Občianska spoločnosť sa snaží ochraňovať jeden zo základných prvkov slobody a demokracie – autentickú občiansku spoločnosť, strážiť legislatívne prostredie a tiež podať pomocnú ruku občianskym združeniam a organizáciám, keď to potrebujú. 

Ivana Kohutková: „Na prácu vo VIA IURIS sa veľmi teším. Verím, že svoje doterajšie skúsenosti hodnotne využijem v rámci piliera Občianskej spoločnosti, ale aj v rámci organizácie.

Kto je Ivana Kohutková

Vyštudovala Environmentálnu ekológiu na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Titul PhD. získala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v odbore environmentálne plánovanie a manažment. Študijné pobyty absolvovala na Viedenskej univerzite a na Univerzite v Hradci Králové. Po ukončení štúdia pôsobila ako odborná pracovníčka v špecializovanom chemickom laboratóriu. Od roku 2016 pracovala v organizácii Greenpeace Slovensko, pričom posledné dva roky organizáciu riadila.

Share This