Májové voľby do Súdnej rady určia smerovanie slovenského súdnictva

Zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky, kľúčového orgánu slovenského súdnictva, sa bude výrazne meniť. V najbližších mesiacoch totiž dôjde k výmene až 11-tich členov z celkového počtu 18 členov rady. Prvým ôsmim členom, vrátane predsedníčky Jany Bajánkovej, sa funkčné obdobie končí už v júni. Nových kandidátov na členov Súdnej rady reprezentujúcich sudcov spoznáme už tento týždeň, nakoľko streda 12. apríla 2017 je posledným dňom na podávanie návrhov. Z týchto kandidátov budú nových členov Súdnej rady SR voliť všetci slovenskí sudcovia dňa 23. mája. Ďalším trom členom, ktorých menovala vláda a parlament, končí funkcia v júni a septembri.

„Súdna rada rozhoduje o najdôležitejších veciach v našom súdnictve. Volí predsedu Najvyššieho súdu SR, ale rozhoduje napríklad aj o tom, koho navrhne prezidentovi na vymenovanie za nových sudcov. Súdna rada v podstate rozhoduje o tom, akým ľuďom bude zverená úloha presadzovať spravodlivosť na Slovensku. V priebehu nasledujúceho polroka sa vymení jedenásť, teda väčšina členov Súdnej rady. Noví členovia teda môžu zásadne ovplyvniť smerovanie slovenského súdnictva,“ hovorí Peter Wilfling, právnik VIA IURIS.

Súdna rada Slovenskej republiky tiež rozhoduje o bezpečnostných previerkach sudcov, rozhoduje o preložení sudcov na iný súd, volí členov disciplinárnych senátov, ktoré by mali dozerať na správanie a etiku sudcov alebo navrhuje, kto sa má stať sudcom za Slovenskú republiku na európskych súdoch v Štrasburgu a Luxemburgu.

Funkcia v súdnej rade skončí koncom júna predsedníčke rady Jane Bajánkovej, predsedovi krajského súdu v Nitre Jánovi Vankovi, predsedovi Krajského súdu v Košiciach Imrichovi Volkaiovi, predsedovi Krajského súdu v Banskej Bystrici Milanovi Ďuricovi a sudcom Petrovi Strakovi, Rudolfovi Čirčovi, Dane Bystrianskej a Igorovi Burgerovi. V júni končí funkčné obdobie nominantke parlamentu sudkyni Alene Šiškovej a v septembri nominantom vlády sudkyni Eve Fulcovej a predsedovi krajského súdu v Bratislave Ľubošovi Sádovskému.

V súčasnosti sú členmi Súdnej rady viacerí predsedovia súdov, po zmene zákona však predsedovia už nebudú môcť byť členmi rady. Kandidovať do Súdnej rady nemôže už ani súčasná predsedníčka rady Jana Bajánková a sudca Igor Burger, keďže boli už členmi súdnej rady dvakrát. Súdna rada teda bude musieť po voľbách zvoliť nového predsedu alebo predsedníčku.

Share This