Maroš Žilinka je kandidátom na Generálneho prokurátora SR

Parlament po dvoch odkladoch zvolil kandidáta na generálneho prokurátora. Maroša Žilinku, ktorého poslanci 132 hlasmi zvolili za kandidáta na generálneho prokurátora, čaká v prípade vymenovania prezidentkou, náročné obdobie.

  • Musí sa snažiť prinavrátiť prokuratúre dôveru verejnosti, pretože tá je na neudržateľne nízkej úrovni a vedie až k spochybňovaniu inštitúciu prokuratúry ako takej.
  • Musí tiež zabezpečiť dôkladné a efektívne vyšetrenie závažných trestných činov, z ktorých sú obvinení alebo podozriví viacerí verejní činitelia či iné verejne známe osoby.
  • Zároveň však musí prokuratúru stabilizovať aj smerom dovnútra a zabezpečiť jej bezproblémové fungovanie.
  • Rovnako sa bude musieť postaviť čelom legislatívnym zmenám ako napríklad vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti voči prokurátorom či pripravovaná súdna mapa.

Maroš Žilinka desiatky rokov pôsobí na prokuratúre a práve v súvislosti so svojou prácou mal byť aj so svojou rodinou obeťou vraždy. Odvahu, odborné skúsenosti a pevné morálne zásady bude nový generálny prokurátor potrebovať aj pre očistu tejto inštitúcie.

Maroš Žilinka vo svojej koncepcii riadenia uviedol, že prokuratúra sa okrem iného potýka s uzavretosťou a otrasenou dôverou občanov. Pričom riešenia pre lepšie fungovanie tejto inštitúcie vidí napríklad v zmene kultúry na prokuratúrach, v zameraní sa na boj s korupciou či so zneužívaním verejnej moci, chce aktívnejšie presadzovať verejný záujem a ochranu verejného majetku. Vo vzťahu k prokurátorom smerom dovnútra chce prísne vyvodzovať zodpovednosť za neplnenie základných povinností prokurátorov a vedúcich prokurátorov, zabezpečiť transparentnosť výberových konaní a klásť väčší dôraz na dodržiavanie profesijnej etiky.

Kandidátovi na post generálneho prokurátora držíme palce a veríme, že temné obdobie prokuratúry sa jeho nástupom do funkcie skončí a že verejnosť sa bude môcť spoľahnúť na to, že prokuratúra bude nekompromisným strážcom zákonnosti, ako jej to ukladá ústava a zákon.

 

Share This