Ministerstvu spravodlivosti sme poslali náš návrh na hodnotiace hárky

Ministerstvu spravodlivosti sme poslali náš návrh, aké kritériá by pri výbere sudcov mali posudzovať hodnotiace komisie. Vláda do svojho programového vyhlásenia totiž zaradila naše odporúčanie vyberať sudcov cez jednotný hodnotiaci hárok. Už roky upozorňujeme na to, že výber sudcov nie je transparentný, práve preto, že nie sú stanovené jednotné kritériá na posúdenie kandidátov a členovia komisie tak majú veľký priestor na subjektívne hodnotenie. Po novom by pri výberových konaniach mali používať všetky výberové komisie rovnaký hárok. Sudcami by mali byť najlepší z najlepších. Preto okrem odborných schopností navrhujeme posudzovať aj ich osobnostné danosti, napríklad, či sú prirodzenými autoritami, vzbudzujú dôveru a úctu a dokážu sa emočne kontrolovať.

Share This