Rozvrat právneho štátu

Nové mediálne zákony vs. podcasty

Nová mediálne zákony zavádzajú nové povinnosti pre tvorcov online obsahu, ktoré vystrašili nielen influencerov a influencerky, ale aj bežných užívateľov sociálnych sieti. Pokúsime sa preto ľudskou rečou vysvetliť, komu a aké povinnosti prinášajú nové zákony pre vydavateľov podcastov.

Od 1.augusta 2022 platia nové mediálne zákony, ktorých cieľom je zrovnoprávniť všetky typy médií tak, aby rovnaké pravidlá platili pre všetkých vydavateľov, bez ohľadu na to, či svoj obsah tlačia na novinový papier alebo ho postujú v online svete:

 • Zákon o mediálnych službách nahradil dva zákony: zákon o vysielaní a retransmisii a zákon o digitálnom vysielaní.

 • Zákon o publikáciách nahradil tlačový zákon.

Ak ste vydavateľ alebo vydavateľka podcastu je možné, že budete musieť zaregistrovať v troch rôznych zoznamoch. TL;DR:

 • Všetci vydavatelia podcastov sa musia registrovať na ministerstve kultúry.

   

 • Všetci vydavatelia podcastov, s výnimkou vedeckých publikácií a komunitných periodík, sa musia zaregistrovať v Registri partnerov verejného sektora.

   

 • Ak však vydávate video obsah, ktorý napĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby (AVMS), musíte sa zaregistrovať/požiadať o autorizáciu na Rade pre mediálne služby.

Práve termín “vydavateľ” je z pohľadu mediálnych zákonov kľúčový.

Totiž nie každý, kto tvorí podcast je aj jeho vydavateľ. Napríklad pod značkou Zapo vzniká viac ako 30 rôznych podcastov, ktoré majú rozdielnych tvorcov, no vydavateľom všetkých je produkčný dom Zapo a ten je aj povinný vykonať všetky nižšie opísané registrácie, pre všetky podcasty, ktoré vydáva. Ak však tvoríte aj vydávate svoj podcast vo vlastnej réžii, potom sú registrácie vašou povinnosťou.

 

 

1.Registrácia na ministerstve kultúry

Podľa zákona o vydavateľoch publikácií je podcast elektronická periodická publikácia. Nie je dôležité, s akou periodicitou podcast vychádza, či je to každý pracovný deň ako Dobré ráno, alebo vtedy, keď sa podarí, ako Silný výber.

Už to, že vytvoríte dve epizódy, znamená, že vydávate elektronickú periodickú publikáciu a musíte sa zaregistrovať na ministerstve kultúry.

Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých tvorcov podcastov, bez ohľadu na to, či fungujú ako právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ (živnostník) alebo iba fyzická osoba bez právnej formy. Žiadosť o registráciu je spoplatnená sumou 5 EUR.

 

 

2.Register partnerov verejného sektora

Ako píšeme vyššie, podcast je z pohľadu zákona elektronickou periodickou publikáciu. A
každý vydavateľ periodickej publikácie, s výnimkou vedeckých publikácií alebo komunitných periodík, má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). [3] Presnú definíciu toho, čo je komunitné periodikum nájdete v § 13, zákona o publikáciách.

 

 

3. Registrácia podcastu na Rade pre mediálne služby

Rada pre mediálne služby síce nerieši registráciu vydavateľov podcastov, ak však vytvárate video obsah a potom ho uploadujete napríklad na YouTube kanál, tak už môže ísť o AVMS. Ak z video nahrávky vytvoríte podcast, potom už nie je potrebné sa osobitne registrovať na ministerstve kultúry.

Aby ste naplnili definíciu audiovizuálnej mediálnej služby, je potrebné, aby video tvorba mala primárne hospodársku povahu, teda nejakým spôsobom mala ambíciu produkovať zisk. Pokiaľ takéto videá tvoríte, potom máte povinnosť zaregistrovať sa na Rade pre mediálne služby:

 • Fyzická osoba – len registrácia bez poplatku
 • Právnická osoba – žiadosť o autorizáciu + jednorazový poplatok 260 EUR (190 EUR pri registrácii cez Slovensko.sk)

Ako upozornil Filip Struhárik v MediaBrífingu Denníka N – ak zaregistrujete video verziu podcastu v RPMS, potom už audio verziu nemusíte registrovať na ministerstve kultúry.

Blog VIA IURIS

Blog VIA IURIS

Kontakt pre médiá

E-mail: media@viaiuris.sk

Share This