Právnici dnes rokovali s ministrom spravodlivosti o voľbe ústavných sudcov

Dnes sa uskutočnilo rozporové konanie, na ktorom rokoval minister spravodlivosti Gábor Gál a členovia skupiny 38 slovenských právnikov a právničiek, ktorí v máji 2018 zverejnili svoj komplexný návrh na zmenu voľby ústavných sudcov a v júni 2018 podali aj pripomienky k legislatívnym návrhom z dielne ministerstva spravodlivosti s cieľom zlepšiť voľbu ústavných sudcov a odstrániť nedostatky v návrhu ministerstva.

Minister súhlasil s tým, že ako jednu z alternatív na rokovanie vlády predloží návrh skupiny právnikov, v zmysle ktorého sudca ústavného súdu musí byť osobnosťou, ktorá dáva záruky, že bude vykonávať funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne a zároveň ďalšie podmienky na ústavných sudcov nebudú môcť byť dopĺňané zákonom. Minister však predloží aj druhú alternatívu, podľa ktorej podmienky na výkon funkcie budú môcť byť stanovené aj obyčajným zákonom. „To zostáva veľkým rizikom, pretože tak by mohla každá vládna väčšina účelovo meniť požiadavky na ústavných sudcov. Na schválenie obyčajného zákona totiž stačí iba nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov,“ uviedla Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva SAV

Na rokovaní sa tiež podarilo presadiť, aby informácie o uchádzačoch o funkciu sudcu ústavného sudcu boli zverejnené najmenej 45 dní pred ich vypočutím na ústavnoprávnom výbore. Pre najbližšiu voľbu sa súčasná lehota 7 dní rozšíri iba na 15 dní.

Ostatné návrhy minister Gál neakceptoval. Do návrhu sa teda nedostane ani priebežná obmena ústavných sudcov každé štyri roky, aby Ústavný súd nemohla na 12 rokov ovládnuť jedna vládna garnitúra, ani zvýšenie počtu poslancov potrebného na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu na aspoň 90 a v druhom kole aspoň 76 hlasov poslancov NR SR, ako ani skvalitnenie procesu vypočutia kandidátov, napríklad zriadenie komisie odborníkov pomáhajúcej ústavnoprávnemu výboru. Minister zároveň trvá na zvýšení minimálneho veku sudcov zo 40 na 45 rokov.

„Veľmi nás mrzí, že minister Gál neprijal cyklickú voľbu sudcov Ústavného súdu. Návrh ministra Gála predstavuje skôr kozmetickú zmenu, ktorá skutočné problémy spojené s výberom ústavných sudcov iba odsúva o 12 rokov, kedy Slovensko bude musieť opätovne riešiť nahradenie väčšiny ústavných sudcov. Občanmi volení poslanci parlamentu tak až do roku 2031 stratia možnosť ovplyvniť zloženie Ústavného súdu. Z tohto bludného kruhu vedie jediná cesta, a tou je zavedenie pevne stanovených cyklov priebežnej obmeny ústavných sudcov. Tá zároveň zásadne zvýši legitimitu zloženia Ústavného súdu, nakoľko časť ústavných sudcov bude volená pravidelne každé štyri roky,“ konštatoval jeden zo signatárov výzvy právnikov, Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu.

„Zvýšenie minimálneho veku ústavných sudcov zo súčasných 40 na 45 rokov nezvýši kvalitu Ústavného súdu. V skutočnosti je škodlivé, pretože zablokuje možnosť kandidovať pre množstvo právnikov z mladšej generácie, ktorí študovali právo po roku 1989. Títo by mohli kandidovať najskôr v roku 2031. Vek navyše nikdy nebol problém a viacerí z uznávaných ústavných sudcov pri svojom menovaní ešte 45 rokov nemali – napríklad Eduard Barány, Ján Drgonec, Ján Klučka alebo Lajos Mészáros. Ak by platil návrh ministerstva, títo sudcovia by sa na Ústavný súd vôbec nedostali,“ povedal Peter Wilfling, právnik Via Iuris.

Realizované s podporou:

Fond pre transparentne Slovensko logo

Share This