Prečo by mali poslanci voliť kandidátov na ústavných sudcov verejne a čo by znamenalo nezvolenie 18 kandidátov na ústavných sudcov?

Neúplný Ústavný súd už v minulosti nedokázal rozhodovať o protiústavnosti zákonov. Kedy je Ústavný súd znefunkčnený a už účinne nechráni práva ľudí? Prečo je dôležité, aby parlament zvolil 18 kandidátov na ústavných sudcov? Prečo by mali poslanci voliť kandidátov verejne?

Už zajtra bude NR SR rokovať o voľbe kandidátov na nových ústavných sudcov. Vzhľadom na to, že vo svojich funkciách končí 9 sudcov Ústavného súdu, parlament má podľa ústavy navrhnúť prezidentovi dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov. Ústavný súd sa skladá z 13 sudcov a plne funkčný je len vtedy, ak sú vymenovaní všetci sudcovia.

„Z navrhnutých 40 uchádzačov možno určite vybrať a zvoliť 18 kandidátov. Ak by sa vládna koalícia uchýlila k politickému taktizovaniu a obštrukciám, ako to bolo nedávno v médiách naznačené, a úmyselne by nezvolila 18 kandidátov, išlo by o uprednostnenie sebeckých straníckych záujmov pred záujmami Slovenska a účinnou ochranou práv ľudí,“ hovorí Peter Wilfling, právnik VIA IURIS.

Aký budeme mať Ústavný súd, ak parlament nezvolí 18 kandidátov a prezident nevymenuje 9 ústavných sudcov?

V nedávnej minulosti, keď bolo na Ústavnom súde iba 10 sudcov, plénum Ústavného súdu opakovane nedokázalo prijať žiadne rozhodnutie, keďže sa nenašlo ústavou požadovaných 7 hlasov. Ústavný súd nebol schopný napríklad rozhodovať, či sú zákony protiústavné alebo nie. „Ak by bol na základe prípadného politického taktizovania zvolený iný počet kandidátov ako 18, Ústavný súd by nedokázal plne chrániť práva občanov a mohlo by prísť až k jeho znefunkčneniu,“ dodal Peter Wilfling, právnik VIA IURIS.

Prečo by mali poslanci voliť kandidátov verejne?

VIA IURIS už niekoľkokrát upozornila na to, že podľa zákona o rokovacom poriadku by poslanci mali kandidátov na ústavných sudcov voliť vo verejnom hlasovaní. Poslanci si síce môžu odhlasovať, že namiesto verejnej voľby budú voliť tajne, no právnička Kristína Babiaková v tejto súvislosti upozorňuje: „V demokracii by sa mali poslanci zodpovedať za svoje hlasovanie občanom. Občania sa preto, pri takej závažnej veci, akou je voľba ústavných sudcov na 12 rokov, musia dozvedieť, za koho jednotliví poslanci hlasovali. Inak hrozí, že budú v tajnej voľbe zvolení nevhodní kandidáti a občania nikdy nezistia, ktorí poslanci ich zvolili.“

 

Share This