Prečo by o návrhu na odvolanie generálneho prokurátora z funkcie nemal rozhodovať len parlament?

Rozhodovať o prípadnom porušení povinností Generálneho prokurátora SR by mal naďalej Ústavný súd SR. Zjednodušme však poslancom podávanie disciplinárnych návrhov voči šéfovi prokuratúry. Poslanecký návrh na zmeny vo výbere generálneho prokurátora potrebuje podľa organizácie VIA IURIS doladiť navrhované úpravy o odvolaní generálneho prokurátora.

Podľa poslaneckého návrhu, ktorý prešiel prvým čítaním v parlamente a poslanci o ňom budú rozhodovať na júlovej schôdzi, by parlament mohol navrhnúť odvolanie generálneho prokurátora (ďalej aj ako „GP“) prezidentovi aj v tom prípade, ak svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Kvôli vágnosti, neurčitosti či nezabezpečeniu práva na spravodlivý proces považuje VIA IURIS takýto návrh za nevhodný.

GENERÁLNY PROKURÁTOR MUSÍ BYŤ ODVOLATEĽNÝ,
ALE SPÔSOBOM, KTORÝ JE NAJLEPŠÍ MOŽNÝ

Navrhovaná úprava podľa VIA IURIS otvára priestor na politické zasahovanie do funkcie generálneho prokurátora zo strany poslancov, ako aj na rýchle zbavenie sa nepohodlného generálneho prokurátora. Keďže funkčné obdobie GP presahuje funkčné obdobie parlamentu, ktorý ho zvolil, nová parlamentná väčšina môže navrhnúť jeho odvolanie bez toho, aby boli reálne splnené podmienky jeho odvolania. Stačí napríklad, že parlamentná väčšina bude inak vnímať trestné stíhanie v politicky citlivých kauzách.

INFOGRAFIKA

Share This